Publicare anunturi Bursa, ziar national, 0 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Diverse

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anun Inten Bluepark Dezvoltare Sediul Strada

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 29 Nov 2023
ANUNȚ DE INTENȚIE. BLUEPARK DEZVOLTARE S.R.L., cu sediul în strada Baia de Aramă nr. 1, parter, camera 5, sector 2, București anunță publicul interesat asupra intenției de elaborare a documentației în scopul P.U.D. “CONSTRUIRE LOCUINȚE CU PARTIU SPECIAL PENTRU PROFESIUNI LIBERALE, COMERȚ ȘI ACTIVITĂȚI ASOCIATIVE DIVERSE, BRANSARE ȘI RACORDARE LA UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRĂRI”, teren situat pe Bd. Ghencea nr. 85, sector 6, București si identificat cu N.C. 201019.
Observațiile și propunerile pot fi transmise în termen de 15 de zile în format electronic pe site-ul sectorului 6 - www.primarie6.ro sau prin poștă la Primăria Sectorului 6, Calea Plevnei nr. 147 - 149, sector 6, București.

Anun Public Autoriza Mediu Wood Pellets

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 28 Nov 2023
Anunţ public autorizaţie de mediu

SC WOOD PELLETS&COAL SRL, cu sediul în Bucuresti,sector1,str.Coralilor,nr.105A,ap.7,et.1, anunţă publicul interesat asupra depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru activitatea cod: CAEN 1629-fabricarea altor produse din lemn,fabricarea articolelor din pluta,paie si alte materiale vegetale impletite la punctul de lucru situat în Com.Sita Buzaului,Sat Zabratau,nr. 994, Jud. Covasna.
Observaţii sau reclamaţii se pot depune la sediul APM Covasna, Sf. Gheorghe, Bd. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, jud. Covasna, în termen de 30 zile de la apariţia prezentului anunţ.

Polymas Media Invest Sediul Bucure Sector

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 28 Nov 2023
POLYMAS MEDIA INVEST S.R.L. cu sediul în București, Sector 1, Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, nr. 66-70, anunță publicul interesat asupra demarării etapei de elaborare a propunerilor pentru documentația P.U.D. ”ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ȘI CONSTRUIRE IMOBIL REZIDENȚIAL REGIM DE ÎNĂLȚIME 2S+P+7+8ER ȘI FUNCȚIUNI CONEXE, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRĂRI” – Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, nr. 66-70, sector 1, București. Observațiile și propunerile pot fi transmise în termen de 16 zile prin poștă către Primăria Sectorului 1 București la adresa Bd. Banu Manta, nr.9, Sector 1, București sau postând un comentariu pe pagina de internet a Primăriei Sector 1 Municipiul Bucureşti www.primariasector1.ro la secţiunea Urbanism – Consultarea publicului – Consultarea pe parcursul elaborării - P.U.D. ”ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ȘI CONSTRUIRE IMOBIL REZIDENȚIAL REGIM DE ÎNĂLȚIME 2S+P+7+8ER ȘI FUNCȚIUNI CONEXE, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRĂRI” – Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, nr. 66-70, sector 1, București.

Ocpi Suceava Anun Publicarea Documentelor

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 27 Nov 2023
OCPI Suceava anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.12, 13 și 15 UAT Milișăuți, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice. Data de început a afișării 27.11.2023; Data de sfărșit a afișării 26.01.2023 la sediul Primăriei oraș Milișăuți.

Anun Public Babylonia Resort Sediul Constan

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2023
Anunț public. SC Babylonia Resort SRL sediul in Constanța, Costinești, str. Principală nr.2D solicită de la Agenția de Protecție a Mediului obținerea autorizației de mediu pentru obiectivul HOTEL-RESTAURANT amplasat in localitatea Costinești, str. Principală nr. 2D, jud. Constanța. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventualele contestații sau sugestii, la sediul APM. Constanța, str. Unirii nr. 23, telefon 546696

Anunt Public Conformitate Prevederile Privind

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2023
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA/ TITULAR SC TITALNIC SRL. SEDIU: Judet Tulcea, Comuna Vacareni, strada Principala 173, TELEFON/ FAX: 0745615106. ACTIVITATEA: Cresterea pasarilor cod CAEN 0147 (Ferma de crestere pasari cu capacitatea de 12000 locuri); Prelucrarea si conservarea carnii de pasare (abator de pasari cu capacitatea de 4000 capete/ an) cod CAEN 1012 (cod CAEN REV 2 -1512); Transport rutier de marfuri cod CAEN 4941. AMPLASARE OBIECTIV Comuna Vacareni strada Principala nr 173. SCOPUL ATIVITATII: Cresterea pasarilor cod CAEN 0147 (Ferma de crestere pasari cu capacitatea de 12000 locuri); Prelucrarea si conservarea carnii de pasare (abator de pasari cu capacitatea de 4000 capete/an) cod CAEN 1012 (cod CAEN REV 2 -1512); Transport rutier de marfuri cod CAEN 4941. PREZENTAREA ACTIVITATII: In intravilanul comunei Vacareni se desfasoara activitatea de crestere a pasarilor , abatorizare si transport rutier de marfuri. Unitatea desfasoara urmatoarele activitati conform codurilor CAEN: Cresterea pasarilor cod CAEN 0147
(Ferma de crestere pasari cu capacitatea de 12000 locuri); Prelucrarea si conservarea carnii de pasare( abator de pasari cu capacitatea de 4000 capete/ an) cod CAEN 1012 (cod CAEN REV 2 -1512). Transport rutier de marfuri cod CAEN 4941. Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu. Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu apa, aer, pamant
ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5, telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00

Steinweg Romania Anuna Publicul Interesat

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2023
Sc Steinweg Romania srl anuna publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul MODERNIZARE SI DEZVOLTARE PORT CONSTANTA SUD PRIN CREARE DE FACILITATI DE OPERARE A CONTAINERELOR SI MARFURILOR IN ZONA ADMINISTRATA DE CATRE C. STEINWEG ROMANIA SRL, AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV DE BIROURI, PLATFORME INCARCARE MARFA, ANEXE: 2 CABINE POARTA, AMPLASARE BARIERE, POST TRAFO, FOSA APE MENAJERE, 2 BAZINE DE RETENTIE, 2 SEPARATOARE DE HIDROCARBURI, RAMPA CONTROL VAMAL, DEPOZIT PIBSE SI ATELIER REPARATII AUTO, TOTEM PUBLICITAR CU RECLAME LUMINOASE, REALIZARE RACORDURI UTILITATI, ILUMINAT PUBLIC STRADAL DE INCINTA SI ORGANIZARE DE SANTIER propus a fi amplasat in Judetul Constanta, mun. Constanta, incinta Port, zona Port Constanta Sud- Agigea, Platforma 3 InformaJiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritdlii competente pentru proteclia mediului Constanta și Steinweg Romania, Constanta bdul Tomis nr 30 et 1 in zirele de L-V intre orele 9-16. Observaliile publicului se primesc zilnic la sediul autoritdlii competente pentru proteclia mediului Constanta

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 Nov 2023
Consortiul Igf Expert Consult
Ipurl - Casa de Insolventa KSI
Ipurl prin Igf Expert Consult Ipurl
notifica deschiderea procedurii
generale de insolventa
impotriva debitorului SC Bonjour
BM Srl prin sentinta nr. 291 din
data de 06.11.2023 pronuntata
de Tribunalul Olt in dosarul
2275/104/2023. Creditorii pot
depune cerere de admitere a
creantei in conditiile urmatoare:
Termen depunere cereri creante:
15.12.2023; Tabel preliminar:
05.01.2024; Tabel definitiv:
30.01.2024

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 Nov 2023
European Lex Insolvency IPURL
notifica deschiderea procedurii
generale a falimentului in
dosarul nr. 4627/105/2023
aflat pe rolul Tribunalul
Prahova prin incheierea
de sedinta din 20.11.2023
privind pe debitoarea ESAT
IARY RECRUITMENT SRL cu
termenele: inregistrare cereri
de admitere a creantelor in
tabelul preliminar 05.01.2024
intocmirea tabelului preliminar
al creantelor 25.01.2024,
termen pentru solutionarea
eventualelor contestatii
formulate impotriva tabelului
preliminar al creantelor si
intocmirea tabelului definitiv
al creantelor 19.02.2024,
adunarea creditorilor in data
de 30.01.2024.Alte informatii
la Tel.0736.512.009 .E-mail:
europeanlexinsolvency@gmail.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 Nov 2023
Administratorul judiciar CII
Lazar Mihaela anunta creditorii
S.C. Gedapam Trade Com SRL,
cu sediul social in Braila, Aleea
Policlinicii, nr.6, bloc G10, Sc.3,
parter, ap.42, jud.Braila, CUI
44292756, J09/431/2021,
faptul ca Tribunalul Braila a
dispus deschiderea procedurii
generale de insolventa in
conformitate cu prevederile
Legii nr.85/2014 in Dosarul
nr.1804/113/2022. Termenul
limita pentru depunerea
creantelor la 10.01.2024.
Informatii privind procedura de
insolventa a debitoarei puteti
obtine accesand: www.bpi.ro

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 Nov 2023
European Lex Insolvency IPURL
notifica deschiderea procedurii
generale a falimentului in
dosarul nr. 4627/105/2023
aflat pe rolul Tribunalul
Prahova prin incheierea
de sedinta din 20.11.2023
privind pe debitoarea ESAT
IARY RECRUITMENT SRL cu
termenele: inregistrare cereri
de admitere a creantelor in
tabelul preliminar 05.01.2024
intocmirea tabelului preliminar
al creantelor 25.01.2024,
termen pentru solutionarea
eventualelor contestatii
formulate impotriva tabelului
preliminar al creantelor si
intocmirea tabelului definitiv
al creantelor 19.02.2024,
adunarea creditorilor in data
de 30.01.2024.Alte informatii
la Tel.0736.512.009 .E-mail:
europeanlexinsolvency@gmail

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 Nov 2023
NEXT GENERATION INSOLVENCY
IPURL, lichidator judiciar
provizoriu desemnat, notifica
deschiderea falimentului
impotriva S.C. ERIDOM
TRANSPORT S.R.L., CUI:
41684208, J05/2262/2019,
cu sediul in Diosig, str.Narcisei,
nr.69, jud.Bihor, conform
Incheierii nr.472/F/2023 din
22.11.2023, pronuntata in
dosarul nr.4278/111/2023,
aflat pe rolul Tribunalului
Bihor. Termen de judecata:
29.02.2024

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 Nov 2023
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA
GRIGORIE FLORIN
in calitate de lichdator judiciar ANUNTA TOTI CREDITORII

DFC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L.,
cu sediul in Arad, str. Gorunului, nr. 17, O.R.C. J 02/784/2020, C.U.I. RO 42774880, ca fata de aceasta societate a fost deschisa procedura simplificata a insolventei prev. de Legea nr. 85/2014.
Prin Incheierea civila nr. 271, din data de 20.11.2023, de catre Tribunalul Arad, sectia Civila in dosarul 3525/108/2023. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor este data de 08.01.2024 Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor este data de 26.01.2024
Informatii suplimentare la tel. 0722654664, fax 0257-256250 sau la sediul profesional al administratorului judiciar situat in Arad, str. GHE.Lazar, nr.16, ap.2, jud. Arad

Premier Restaurants Romania Sediul Nicolae

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 23 Nov 2023
“SC. Premier Restaurants Romania SRL, cu sediul in Sos. Nicolae Titulescu, nr 4-8, cladirea America House- aripa de vest, et 5,sector 1, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C-O.R.C.T.B cu C.U.I nr.6205722, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea de Restaurante, cod CAEN 5610 desfasurata in Soseaua Vitan Barzesti nr 7A ,Sector 4, Bucuresti.
Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1(Barajul Lacul Morii-in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9:00-12:00, de luni pana vineri.
Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt".

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 17 Nov 2023
20 Noiembrie, 2023 "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe -Comuna Moara Vlasiei" COMUNA MOARA VLASIEI cu sediul in MOARA VLASIEI, judet (sector) Ilfov, adresa JUD. ILFOV, SAT MOARA VLASIEI COM. MOARA VLASIEI, SOS. EROILOR, NR.199, cod postal 077130, tel. 0212672135, fax: 0212672056, e-mail: registratura@ primariamoara-vlasiei.ro, cod fiscal1 4532477, reprezentata prin Primar Filip Andrei, anunta in calitate de beneficiar semnarea contractului de finantare nr. 920DOT⁄ 2023 si derularea incepand cu luna august a acestui an, prin proiectul intitulat "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe-Com.Moara Vlasiei", cod F-PNRR-Dotari- 2023- 1975, finantare acordata prin: prin Uniunea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, in cadrul apelului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe" Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, PNRR/ Pilonul VI. Politici pentru noua generatie/ Componenta C15: Educatie o Reforma 4.Crearea unei rute profesionale complete pentru invatamantul tehnic superior Investitia 13.Echiparea laboratoarelor informatice din scolile de educatie si formare profesionala(EFP) si Investitia 14.Echiparea atelierelor de practica din unitatile de invatamant profesional si tehnic si o Reforma 5.Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educatiei Investitia 9.Asigurarea echipamentelor si a resurselor tehnologice digitale pentru unitatile de invatamant precum si o Reforma 6.Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, constructie si dotare in sistemul de invatamant preuniversitar Investitia 11.Asigurarea dotarilor pentru salile de clasa preuniversitare si laboratoarele/ atelierele scolare. Valoarea totala a Contractului de finantare este de 1.688.640,94 lei , din care valoarea eligibila din PNRR este in cuantum 1.416.696,00 lei, valoarea TVA eligibil aferenta este de 269.172,24 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 2.772,70 lei. Data de incepere a proiectului este 17 August 2023 iar data de finalizare a acestuia nu va fi mai tarziu de 31 decembrie, 2024, conform Contractului de Finantare. Obiectivul general al proiectului consta in dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant din cadrul UAT MOARA VLASIEI, jud.ILFOV, in vederea asigurarii unui proces educational de calitate, modern si incluziv. Obiectivele specifice ale proiectului contribuie la componenta Educatie -PNRR C15 prin:o asigurarea infrastructurii si resurselor tehnologice moderne care permit astfel accesul copiilor/elevilor la tehnologie prin dotarea laboratorului de informatica, laboratorului de chimie si a salilor de clasa cu echipamente TIC. o indeplinirea standadelor de calitate in salile de clasa prin achizitionarea de mobilier modern si materiale didactice care vor ajuta la o dezvoltare maximala a potentialului fiecarui copil in functie de aptitudinile si interesele fiecaruia: 29 de sali de clasa, 1 laborator laborator fizica, 1 laborator chimie, 1 laborator biologie, 1 cabinet de asistenta psihopedagogica, 1 sala de sport, vor fi dotate cu mobilier specific si materiale didactice. o se asigura transformarea digitala a unitatilor de invatamant vizate de proiect. Date de contact beneficiar: COMUNA MOARA VLASIEI Primar: Filip Andrei-Emil, tel. 0212672135, fax 0212672056, e-mail: registratura@primariamoara-vlasiei.ro

Ziua Doamnelor Domnilor Face Primul Spre

Valabil in:
Diverse Arad
     Publicat in: 17 Nov 2023
Bună ziua, doamnelor și domnilor Faceți primul pas spre obținerea permisului de conducere Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați WhatsApp +40 721659980

Macea Fotovoltaic Anunta Emiterea Autorizatiei

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 09 Nov 2023
MACEA FOTOVOLTAIC SRL anunta emiterea autorizatiei de construire nr. 19/31.10.2023 de catre Primaria Macea, jud. Arad, pentru Construire parc fotovoltaic, amenajare acces incinta, imprejmuire teren si record la reteaua electrica.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 09 Nov 2023
Subsemnatii Batala Florin-Petrut si Batala Petronela- Lenuta, domiciliati in Orasul Constanta, str. Theodor Sperantia, nr. 38-40, Bl.18B Sc.B, Et.3, Ap.23, Judetul Constanta, anunta public informatiile prevazute de art. 7, alin.(23.1), lit.a) si b), coroborate cu alin. (23. 3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, astfel; Autorizatia de Construire nr. 801/27.09.2023, emisa de Primaria Orasului Constanta, Judetul Constanta; Titlul/ descrierea proiectului: "DESFIINTARE PARTIALA, RECOMPARTIMENTARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE CORPURI C1 SI C2, REZULTAND UN SINGUR IMOBIL CU REGIM DE INALTIME PARTER-LOCUINTA UNIFAMILIALA, DESFIINTARE CORP C3 SI IMPREJMUIRE TEREN"

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 06 Nov 2023
Ciric Daniel-Angelin, Ciric Lenuta, domiciliati in comuna Insuratei, Strada Brailei, nr.9B, judetul Braila, anunta ca au intrat in posesia Autorizatiei de Desfiintare nr. 57 din 01.11.2023 pentru "Desfiintare Constructii Existente Lucrari executate fara Autorizatie conform proces verbal de contraventie nr. 002283/20.03.2023", pentru imobil situat in Statiunea Mamaia, Gradina Teatru de Vara Perla, judetul Constanta.

Prim Buzoe Organizeaz Licita Public Pentru

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 03 Nov 2023
A N U N Ț
PRIMĂRIA BUZOEȘTI, CUI 4318288, organizează licitație publică pentru:
1) Închiriere spațiu în suprafață de 71,42 mp aparținând domeniului public al comunei Buzoești, situat în incinta Căminului Cultural Vulpești, comuna Buzoești, județul Argeș;
Informaţii:
a)Informaţii privind documentaţia de atribuire: La sediul Primăriei Buzoești, telefon 0248690009;
b)Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.11.2023, ora 1200;
c)Data limită de depunere a ofertelor: 23.11.2023, ora 1500 la sediul Primăriei Buzoești, în două exemplare-original și copie;
d)Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24.11.2023, ora 930;
e)Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Costești, 10 zile calendaristice de la comunicarea rezultatului.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Bursa
Ghid de publicat anunturi in ziarul Bursa

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Bursa?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Bursa

Pentru a publica anunturi in ziarul Bursa va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Bursa. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Bursa de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Bursa

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Bursa este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Bursa pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Bursa vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Bursa si aparitia in ziarul Bursa

Dupa plata anuntului pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Bursa?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Bursa aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Bursa incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Bursa in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Bursa.

Cum confirm plata anunturi ziarul Bursa?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Bursa va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Bursa?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Bursa vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Bursa. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Bursa va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Bursa.

Anunturile pentru ziarul Bursa vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Bursa?

Plata anunturilor pentru ziarul Bursa se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Bursa le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Bursa cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Bursa in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Bursa.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Bursa sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Bursa"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Bursa" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Bursa"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Bursa pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Bursa pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Bursa pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Bursa la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Bursa la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Bursa. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Bursa

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Bursa este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Bursa pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Bursa va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Bursa si aparitia in ziarul Bursa

Dupa plata anuntului pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Bursa la rubrica DIVERSE

Anunturi Bursa Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Bursa DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Bursa CITATII

Anunturi Bursa Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Bursa OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Bursa Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2023. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Bursa PIERDERI

Anunturi Bursa Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Bursa Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Bursa LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Bursa?

Anunturi in ziarul Bursa se pot publica la urmatoarele categorii:
Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Bursa

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
30 Nov 2023
#boycotAustria