Publicare anunturi Bursa, ziar national, 0 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Avizul de Gospodarire a Apelor pentru Racordare energie electrica, ANPM TIMIS. Anunt publicat prin www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Sep 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a Avizului de Gospodarire a Apelor in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, titularul S.C. OLTINA IMPEX PROD COM S.R.L. cu sediul in com. Urlati, str. Socului nr.20A, jud. Prahova, intentionez sa solicit de la Administratia Bazinala de apa Banat, Avizul de Gospodarire a Apelor pentru Racordare energie electrica Moara Carani amplasat in comuna Sanandrei, satul Carani si comuna Ortisoara, satele Ortisoara si Calacea Bai, identificat prin CF nr. 122298 Ortisoara, nr. cad. 122298, CF nr. 123635 Ortisoara, nr. cad. 123635, CF nr. 121974 Ortisoara, nr. cad. 121974, CF nr. 111825 Sanandrei, nr. cad. 111825, CF nr. 408575 Sanandrei, nr.cad. 408575, CF nr. 111959 Sanandrei, nr. cad. 111959, CF nr. 111665 Sanandrei, nr. cad. 111665, CF nr. 111899 Sanandrei, nr. cad. 111899, CF nr. 111900 Sanandrei, nr. cad. 111900, CF nr. 121877 Ortisoara, nr. cad. 121877, CF nr. 121971 Ortisoara, nr. cad. 121971, CF nr. 108398 Ortisoara, nr. cad. 108398, CF nr. 100455 Sanandrei, nr. cad. 100455. Aceasta investitie este noua, urmand a fi realizata din surse proprii de catre S.C. OLTINA IMPEX PROD COM S.R.L.. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodarire a Apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 2, Timisoara, judetul Timis, telefon 0256 491 848, fax. 0256 491 798, e-mail: dispecer@dab.rowater.ro, dupa data de 12.09.2022.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Sep 2022
ANUNT PUBLIC Titularul S.C. GAZTUB ENTERPRISE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Demontare conducta de gaz Turburea - Turceni cu nr. SAP 35054400_4, tronson Plopsoru" propus a fi amplasat in in comuna Plopsoru, judetul Gorj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Targu Jiu, str. Unirii, nr. 76, judetul Gorj, in zilele de luni-vineri intre orele 9.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Sep 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC GAZTUB ENTERPRISE SRL, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Gorj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Demontare conducta de gaz Hurezani - Vladimir cu nr. SAP nr. 70015810_0, tronson Hurezani, in lungime totala de 3417 m" propus a fi amplasat in comunele Hurezani si Licurici, judetul Gorj Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg. Jiu, str. Unirii, nr.76 in zilele de luni - vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgj.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Sep 2022
SC HERMSOF ZID SRL, anunta depunerea cererii pentru emiterea Autorizatiei de mediu pentru obiectivul Hotel, avand ca obiect de activitate Hoteluri si alte facilitati de cazare similare- 5510, amplasat in Loc. Eforie Nord, Oras Eforie, Strada BRIZEI, Nr. 10-12, Judet Constanta. Eventualele observatii ale publicului referitoare la activitatea si amplasamentul obiectivului se vor transmite la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, Strada Unirii 23, Constanta.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Sep 2022
ANEXA Nr. 5.G
la procedura


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
MOLEGA IMOBILIARE SRL prin reprezentant KAUFLAND ROMANIA SCSS.C. MOLEGA IMIBILIARE S.R.L. prin reprezentant KAUFLAND ROMANIA SCS anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
"CONSTRUIRE HYPERMARKET KAUFLAND CU REGIM DE INALTIME P+1Ep SI CONSTRUCTII ANEXE INTERIOARE SI EXTERIOARE (CONTAINER BUFET TIP "IMBISS" SI TERASA INCHISA CLIENTI, CONTAINERE RECICLARE AMBALAJE, SPATII TEHNICE, POST TRAFO, BAZIN PSI, PADOCURI CARUCIOARE, SPATII INCARCARE VEHICULE ELECTRICE), AMENAJARI EXTERIOARE INCINTA (PLATFORME PARCARE, SPATII VERZI, DRUMURI, TROTUARE, RAMPA ANDOCARE), AMENAJARE ACCESE RUTIERE SI PIETONALE SI RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE, INSTALATII INTERIOARE SI RETELE / LUCRARI TEHNICO-EDILITARE, AMENAJARE IMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE, PILON SI TOTEM PUBLICITAR, BRANSAMENTE UTILITATI, DEVIERE TRASEU RETELE UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER" propus a fi amplasat in Judetul Ilfov, Oras Bragadiru, Sos. Alexandriei nr. 182-186, NC 131748.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Bucuresti, Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6, in zilele de luni-vineri,intre orele 09.00-13.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Sep 2022
ANUNT PUBLIC. PERSOANELE FIZICE FLONDOR IANCU, COSTINESCU TATARANU GHEORGHE, COSTINESCU TATARANU ALEXANDRU BARBU, PANA MARIA VARVARA si HIOTT CONSTANTIN GHEORGHE BARBU, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru "AMENAJAMENT SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA UP.I STIRBEY". Proiectul deciziei si informatiile privind posibilul impact asupra mediului al planului propus pot fi consulate in zilele de luni - vineri intre orele 8.00- 14.00 la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Morosanu, nr. 3, judetul Olt, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro. Comentariile/ observatiile/ propunerile publicului se primesc la sediul APM Olt, fax: 0249.423.670, e-mail: office@apmot.anpm.ro si la sediul primariilor Lalosu si Dobretu, jud. Valcea si Morunglav, lancu Jianu si Calui, jud. Olt.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Aug 2022
Anunt public. LUNGU GRIGORE DANUT , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ` Construire casa de vacanta ` , propus a fi amplasat in localitatea Tau Bistra- Luncile Prigoanei, comuna Sugag, judetul Alba. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de joi 09- 14.30, vineri 9- 13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba.

Depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu, ANPM BRASOV. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Aug 2022
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Servicii de proiectare faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul: LOT 3 -3) Pod DN 1A km 175+044, judetul Brasov", propus a fi amplasat in judetul Brasov, mun. Sacele, str. DN 1A, km 175+044. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia mediului Brasov str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru protectia mediului Brasov.

DECIZIA APM Galati de incadrare fara evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Aug 2022
ANUNT PUBLIC. S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L.,titular al planului, anunta publicului interesat asupra deciziei APM Galati de incadrare fara evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal: -DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE SI CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL "PENNY."-PARTER, - CARMANGERIE CU PRODUSE DIN CARNE-BRANZETURI, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, RECLAME PE FATADE SI PARCARE, TOTEM PUBLICITAR, BRANSAMENTE LA UTILITATI, MONTARE POST TRAFO, ORGANIZARE DE SANTIER , cu amplasamentul in Loc.Targu Bujor, Str.General Eremia Grigorescu, Nr.22 si 22A, Jud.Galati, nr.cadastral 105144 si 102961. -in conformitate cu H.G. nr.1076/2004, art.11 si luand in considerare criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, implementarea obiectelor planului nu prezinta efecte probabile negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat. - planul nu intra sub incidenta art.28. Din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, intrucat amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar. Observatiile publicului se vor primi la A.P.M.Galati, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

depunerea cererii pentru emiterea Autorizatiei de Mediu. APM ILFOV. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Aug 2022
SC Pepper Studio SRL, cod fiscal 44126001, anunta depunerea cererii pentru emiterea Autorizatiei de Mediu pentru punctul de lucru situat in Str. Galata 20-33, Voluntari, Ilfov, cod postal 077190, avand cod caen 4520 - Intretinerea si Repararea Autovehiculelor. Documentatia tehnica poate fi consultata la adresa punctului de lucru de mai sus, sau la 0725707714, sau la adresa de email contact@pepperstudio.ro. Eventualele observatii ale publicului referitoare la activitatea si amplasamentul obiectivului se vor transmite la adresa punctului de lucru, sau la adresa sediului social situat pe str. Tuberozelor 3, Voluntari, Ilfov.

anunt public - Agentia pentru Protectia Mediului Alba. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Aug 2022
Truta Laurentiu Ioan, titular al proiectului "CONSTRUIRE CASA DE VACANTA", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Alba fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediulu, pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in comuna Almasu Mare, sat Cheile Cibului nr. 13A, judetul Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor nr. 7 B, mun. Alba Iulia, in zilele de luni- vineri, intre orele 8.00- 16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Aug 2022
SC AXA J&F DESMEMBRARI AUTO SRL,anunta depunerea cererii pentru emiterea Autorizatiei de Mediu pentru obiectivul situat in mun.Pascani, str. Moldovei DN 28A, nr.cad 64102, jud. Iasi,avand ca obiect de activitate cod CAEN rev1. (rev.2)- 5157 (4677)- Comert cu ridicata al deseurilor si rsturilor -colectare si tratare VSU (vehicule scoase din uz), cod CAEN rev. 1-3710- Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile,, ampasat in mun.PASCANI,STR.MOLDOVEI DN 28A, NR.CAD 64102, JUD. IASI. Documentatia tehnica poate fi consultata la PCT.LUCRU AL FIRMEI DIN Mun.Pascani, str. Moldovei, DN 28A, NR.CAD 64102, NR.TEL. 0756973576,sau la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, Calea Chisinaului, nr.43, Iasi. Eventualele observatii ale publicului referitoare la activitatea si amplasamentul obiectivului se vor transmite la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, Calea Chisinaului, nr.43, Iasi

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Aug 2022
S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, titular al proiectului "DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE INSCRISE IN CF NR. 30591 TOPLET, CLADIRI IDENTIFICATE CU NR. Cad 30591- C6, C10, C11, C16, C17, C18, C45, C46, C47", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE INSCRISE IN CF NR. 30591 TOPLET, CLADIRI IDENTIFICATE CU NR. Cad 30591- C6, C10, C11, C16, C17, C18, C45, C46, C47" propus a fi amplasat in comuna Toplet , sat Toplet, extravilan , Cf nr. 30591, jud. Caras -Severin. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Resita, Str. Petru Maior, nr.73, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-15.00, vineri intre orele 8.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmcs.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC- APM ALBA. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Aug 2022
SC EROL RESTAURANTS SRL cu sediul in loc. Alba Iulia, str. Bdul Transilvaniei, nr. 17A, CUI 40079799 anunta depunerea documentatiei la Agentia pentru Protectia Mediului Alba intocmita conform Ordinului nr. 1798/2007 al MMDD, in vederea obtinerii Autorizatiei de mediu pentru obiectivul " Restaurants ", pe amplasamentul din loc. Alba Iulia, str. Bdul Transilvaniei, nr. 17A .Activitatea consta in Restaurant - Pizerie. Orice informatii, sugestii si contestatii privind impactul asupra mediului se pot obtine la sediul APM Alba, loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, tel. 0258- 813290, fax 0258- 813248 , in termen de 10 zile de la publicare

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Bursa
Ghid de publicat anunturi in ziarul Bursa

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Bursa?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Bursa

Pentru a publica anunturi in ziarul Bursa va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Bursa. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Bursa de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Bursa

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Bursa este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Bursa pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Bursa vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Bursa si aparitia in ziarul Bursa

Dupa plata anuntului pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Bursa?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Bursa aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Bursa incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Bursa in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Bursa.

Cum confirm plata anunturi ziarul Bursa?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Bursa va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Bursa?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Bursa vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Bursa. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Bursa va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Bursa.

Anunturile pentru ziarul Bursa vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Bursa?

Plata anunturilor pentru ziarul Bursa se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Bursa le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Bursa cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Bursa in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Bursa.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Bursa sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0770.595.458.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Bursa"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Bursa" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0770.595.458 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Bursa"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Bursa pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Bursa pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Bursa pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Bursa la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Bursa la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Bursa. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Bursa

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Bursa este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Bursa pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Bursa va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Bursa si aparitia in ziarul Bursa

Dupa plata anuntului pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Bursa la rubrica DIVERSE

Anunturi Bursa Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Bursa DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Bursa CITATII

Anunturi Bursa Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Bursa OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Bursa Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Ziarul de Mediu SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Bursa PIERDERI

Anunturi Bursa Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Bursa Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Bursa LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Bursa?

Anunturi in ziarul Bursa se pot publica la urmatoarele categorii:
Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Bursa

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
27 Sep 2022