Publicare anunturi Bursa, ziar national, 0 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 21 Feb 2024
Subsemnatul FRANDES LEON-CRACIUN avand domiciliul in com. IBANESTI Nr. 38 jud. MURES, anunt public ca am obtinut autorizatia de constructie nr. 3 din 2024 emisa de primaria IBANESTI pentru obiectivul "DESFINTARE SURA-FANAR si construire CASA DE LOCUIT P+M situat in IBANESTI Nr.38

Plan Urbanistic Zonal - APM ILFOV. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 21 Feb 2024
Aceasta informare este efetuata de S.C. L INTESA PROMOTIVE SRL avand sediul in COM. GIROC, STR. DN. 59KM8+ 550M STANGA SAD 11, FN, NR. 4 D, JUD. TIMIS care solicita la Sistemul de Gospodarire al Apelor Ilfov obtinerea avizului de Plan Urbanistic Zonal pentru proiectul P.U.Z INTRAVILAN, SAT CATELU, COMUNA GLINA, TARLAUA 8/1, PARCELA 5-6, NUMAR CADASTRAL 56196, NUMAR CARTE FUNCIARA 56196, JUDET ILFOV- CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, RACORD UTILITATI SI IMPREJMUIRE . Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Plan Urbanistic Zonal pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului dupa data de 26.02.2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 21 Feb 2024
UAT Comuna Putineiu, judetul Teleorman, avand sediul in Str. Principala, nr. 8, sat Putineiu, comuna Putineiu, judetul Teleorman, anunta publicul interesat asupra urmatoarelor informatii extrase din continutul autorizatiei de construire, conform conform art. 7, alin. (233) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: Numarul autorizatiei de construire si data emiterii acesteia: 01/16.02.2024; Titlul /descrierea proiectului: "Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Putineiu, judetul Teleorman".

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 21 Feb 2024
Comuna Stroesti prin Ciolacu Toma, cu sediul in Stroesti str/blvd. Principala, nr. 69, jud. Valcea anunta conform Legii nr. 102/13.04.2023, alineatul 23 3 obtinerea A u t o r iz a t i e i d e c o n s t r u i r e n r. 5/16.08.2023 emisa de Primaria Comunei Stroesti, cu titlul "Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural in satul Pojogi-Cerna, Comuna Stroesti, Judetul Valcea" din Stroesti, jud. Valcea

Obtinerea avizului de mediu- APM BIHOR. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 21 Feb 2024
Titular BUTUC VARGA LUMINITA MONICA anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare cf. HG 1076/2004 privind procedura evaluarii de mediu pentru planuri si programe, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru ,PUD DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, localitatea ORADEA, STR. LIVEZILOR nr. 38A, jud. Bihor. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul - A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A din data 21.02.2024 intre orele 9 - 14. Publicul interesat poate transmite, in scris ,comentarii si sugestii, pana in data de 10.03.2024, la A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, e-mail: office@apmbh.anpm.ro, in zilele de luni -vineri, intre orele 9-14.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - APM MURES. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Feb 2024
Eparhia Reformata din Ardeal reprezentant al planului: Amenajamentul fondului forestier proprietate private apartinand Eparhiei Reformata din Ardeal si Persoane Fizice, judetul Mures, constituit in UP VII Eparhia Reformata din Ardeal si Persoane Fizice, anunta publicul interesat ca in sedinta Comitetului Special Constituit ce a avut loc la APM Mures in data de 13.02.2024 s-a decis ca planul, situat in afara ariilor naturale protejate nu poate avea efect semnifcativ asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar din arii naturale protejate din zona, prin urmare nu este necesara efectuarea Raportului de mediu. Planul urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu. Documentatia care a stat la baza deciziei poate fi consultata la APM Mures . Observatiile justificate ale publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures prin posta: municipiul Targu Mures, str. Podeni, nr.10. e-mail: office@apmms.anpm.ro sau fax:265314985, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului

ANUNT PUBLIC- APM MURES. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Feb 2024
Comuna Viisoara reprezentant al planului: Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Viisoara, judetul Mures, constituit in UP VIII Comuna Viisoara, anunta publicul interesat ca in sedinta Comitetului Special Constituit ce a avut loc la APM Mures in data de 13.02.2024 s-a decis ca planul, situat in afara ariilor naturale protejate nu poate avea efect semnifcativ asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar din arii naturale protejate din zona, prin urmare nu este necesara efectuarea Raportului de mediu. Planul urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu. Documentatia care a stat la baza deciziei poate fi consultata la APM Mures. Observatiile justificate ale publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures prin posta: municipiul Targu Mures, str. Podeni, nr. 10. e-mail: office@apmms.anpm.ro sau fax: 265/314985, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC- APM MURES. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Feb 2024
Comuna Adamus reprezentant al planului: Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Adamus, judetul Mures, constituit in UP VI Primaria Adamus, anunta publicul interesat ca in sedinta Comitetului Special Constituit ce a avut loc la APM Mures in data de 13.02.2024 s-a decis ca planul, situat in afara ariilor naturale protejate nu poate avea efect semnifcativ asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar din arii naturale protejate din zona, prin urmare nu este necesara efectuarea Raportului de mediu. Planul urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu. Documentatia care a stat la baza deciziei poate fi consultata la APM Mures . Observatiile justificate ale publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures prin posta: municipiul Targu Mures, str. Podeni, nr. 10. e-mail: office@apmms.anpm.ro sau fax:265314985, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC- APM MURES. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Feb 2024
Comuna Balauseri reprezentant al planului: Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Balauseri si propietate privata a persoanelor fizice: Kartmann F. Katharina, Chetan D. Sanefta si Muscalu D. Anca-Silvia, judetul Mures, constituit in UP I Comuna Balauseri, anunta publicul interesat ca in sedinta Comitetului Special Constituit ce a avut loc la APM Mures in data de 13.02.2024 s-a decis ca planul, nu poate avea efect semnificativ asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar din aria naturala protejata ROSPA0028 -Dealurile Tarnavelor- Valea Nirajului, prin urmare nu este necesara efectuarea Raportului de mediu. Planul urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu. Documentatia care a stat la baza deciziei poate fi consultata la APM Mures . Observatiile justificate ale publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures prin posta: municipiul Targu Mures, str. Podeni, nr.10. e-mail: office@apmms.anpm.ro sau fax:265314985, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC- APM ARAD. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Feb 2024
SC STEPMILL-CAM SRL, titular al proiectului - CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul - CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE" , propus a fi amplasat in intravilanul comunei Vladimirescu, Str. Jandarmeriei, Nr. 16, (CF nr. 335776- Vladimirescu), jud. Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmar.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Feb 2024
Comuna Bania, jud. Caras-Severin, cu sediul in jud. Caras-Severin, Sat Bania, Str. Principala, nr. 120, titular al planului: "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a Comunei Bania, judetul Caras-Severin - U.P. VI Obarsia Berzasca" cu amplasamentul in UAT Bania, UAT Berzasca, UAT Eftimie Murgu, jud. Caras-Severin, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM Caras-Severin, loc. Resita, Str. Petru Maior, nr. 73, judetul Caras-Severin, de luni pana joi intre orele 09 - 15.00, vineri intre orele 09 - 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Caras-Severin in termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Feb 2024
Comuna Bania, jud. Caras-Severin, cu sediul in jud. Caras-Severin, Sat Bania, Str. Principala, nr. 120, titular al planului: "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica si privata apartinand Comunei Bania, judetul Caras-Severin - U.P. V Comorasnita" cu amplasamentul in UAT Bania, UAT Berzasca, jud. Caras-Severin, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM Caras-Severin, loc. Resita, Str. Petru Maior, nr. 73, judetul Caras-Severin, de luni pana joi intre orele 09 - 15.00, vineri intre orele 09 - 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Caras-Severin in termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Feb 2024
Comuna Bania, jud. Caras-Sevein, cu sediul in jud. Caras-Severin, Sat Bania, Str. Principala, nr. 120, titular al planului: "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica si privata a Comunei Bania, judetul Caras-Severin - U.P. IV Izvoarele Ilovei" cu amplasamentul in UAT Bania, UAT Berzasca, UAT Eftimie Murgu, jud. Caras-Severin, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM Caras-Severin, loc. Resita, Str. Petru Maior, nr. 73, judetul Caras-Severin, de luni pana joi intre orele 09 - 15.00, vineri intre orele 09 - 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Caras-Severin in termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC- APM ARGES. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Feb 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SC EURO PETROLIERE LOGISTIC SRL. S.C. Euro Petroliere Logistic S.R.L. cu sediul in Oras Bragadiru, str. Sperantei, nr.40, Camera 2, jud, Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire Statie Mixta Distributie Carburanti si SKID GPL, Dependinte, Totem Publicitar, Imprejmuire Partiala, Put Forat si Utilitati" propus a fi amplasat in Com. Maracineni, Satul Argeselu, DN 73, nr. FN, Jud. Arges, N.C. 84814. Informatiile privind proiectul propus/ memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Arges, mun. Pitesti. Str. Egalitatii, nr. 50 A, Jud. Arges in zilele de luni-vineri, intre orele 08:00- 13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges, mun. Pitesti. Str. Egalitatii, nr. 50A, Jud. Arges

Anunt public- APM CONSTANTA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Feb 2024
Anunt public privind depunere solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului)
DOBRESCU ANA, anunta publicul interesat asupra depuneri solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: IMPADURIREA SUPRAFETEI ARABILE SITUATA IN EXTRAVILAVUL VAT TOPALU, JUDETUL CONSTANTA, PE AMPLASAMENTUL DENUMIT DOBRESCU - TOPALU. Imformatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta: municipiul Constanta, str. Uniri ar. 23 si la titularul DOBRESCU ANA, cu domiciliul in jud. Constanta, mun. Constanta, str. Pescarilor, nr. 24, bl. BM9A, sc. A, ap. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 - 13.00. Observatile publicului se primesc zilnc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta.

ANUNT PUBLIC- APM ILFOV. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Feb 2024
BURCEA FLORENTIN-GEORGE avand domiciliu in Mun. Bucuresti, sector 2, str. Sg. Ion Teodorescu, nr.8 titular al planului/ programului " INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ALIPIRE TERENURI, CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE MARFURI GENERALE, SERVICII COMERT, SPATII DE BIROURI" amplasat in jud. Ilfov, com. AFUMATI, T16, P65/1/22, NC 59596, NC59597 anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 10.01.2024, urmand ca planul/ programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02, 0749.59.88.65), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Feb 2024
ANEXA Nr. 5.G
la procedura
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
(titularul proiectului)
S.C LAZYBUSH PROIECT TANCABESTI SRL anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul AMENAJARE TEREN DE
GOLF SI CONSTRUIRE TREI ANEXE PARTER (C1,C2 SI
C3) PENTRU SERVICII COMPLEMENTARE ACTIVITATII
SPORTIVE, propus a fi amplasat in com.Snagov, sat Tancabesti,
jud. Ilfov, nr cad 113494.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea
Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul S.C
LAZYBUSH PROIECT TANCABESTI SRL, str.Clopotarii
Vechi nr 18, Bucuresti, sector 1, in zilele de Luni-Vineri, intre
orele 9:00-17:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii
competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul
Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro

Dezbatere publica a Bilantului de mediu. APM TULCEA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Feb 2024
EOL ENERGY S.R.L., Cu sediul in mun. Satu Mare, str. Mircea cel Batran, nr. 6, jud. Satu Mare, anunta publicul interesat asupra organizarii dezbaterii publice a Bilantului de mediu de nivel I a Raportului la bilantul de mediu de nivel I in procedura de emitere a autorizatiei de mediu pentru activitatea cod CAEN 3511 - Productia de energie electrica, desfasurata la punctul de lucru din extravilan localitatea Mihai Bravu, T15, p162, lot 2, nr. cad 643. Sedinta dezbaterii publice va avea loc la Primaria comunei Mihai Bravu, in data de 27.03.2024, ora 13:00. Bilantul de mediu de nivel I si Raportul la bilantul de mediu de nivel I pot fi consultate la sediul temporar al APM Tulcea, din mun. Tulcea, str. Isaccei, nr. 73 (cladirea Donaris) de luni pana joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, pana la data de 29.02.2024 si, incepand cu data de 01.03.2024, la sediul APM Tulcea din mun. Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5, de luni pana joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtl.anpm.ro, reglementari- autorizatii de mediu. Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris la sediul APM Tulcea, la sediul temporar al APM Tulcea, din mun. Tulcea, str. Isaccei, nr. 73 (cladirea Donaris) de luni pana joi intre orele 08:00- 16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, pana la data de 29.02.2024 si, incepand cu data de 01.03.2024, la sediul APM Tulcea din mun. Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5, de luni pana joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00- 14:00.

Bunica Robert Florian Sediul Orasul Harsova

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
Bunica Robert-Florian pfa , cu sediul in orasul Harsova, strada Portului nr.17 , bloc S3 , scara B , etaj 1 , apartament 5, solicita de la Agentia de Protectie a Mediului , obtinerea autorizatiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) preluarea si epurarea a apelor uzate , cod CAEN 3700 , amplasat in orasul Harsova si in satele din inprejurimi . Persoanele fizice sau juridice interesate , pot depune eventuale contestatii sau sugestii , la sediul A.P.M. Constanta , strada Unirii nr.23 , telefon 546696

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu CERNISENCU ALEXANDRU, cu domiciliul municipiul Constanta, str. Teleajen nr. 13 B, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE IMOBIL P+ 2E+3 Eretras- LOCUINTA MULTIFAMILIALA CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, amplasat in municipiul Constanta, str. Voievozilor nr. 13, judetul Constanta. lnformatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta: municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 si la CERNISENCU ALEXANDRU, cu domiciliul municipiul Constanta, str. Teleajen nr. 13B,in zilele de luni- vineri , intre orele 9,00 -13,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia medi ului Constanta .

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Bursa
Ghid de publicat anunturi in ziarul Bursa

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Bursa?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Bursa

Pentru a publica anunturi in ziarul Bursa va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Bursa. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Bursa de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Bursa

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Bursa este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Bursa pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Bursa vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Bursa si aparitia in ziarul Bursa

Dupa plata anuntului pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Bursa?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Bursa aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Bursa incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Bursa in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Bursa.

Cum confirm plata anunturi ziarul Bursa?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Bursa va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Bursa?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Bursa vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Bursa. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Bursa va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Bursa.

Anunturile pentru ziarul Bursa vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Bursa?

Plata anunturilor pentru ziarul Bursa se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Bursa le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Bursa cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Bursa in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Bursa.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Bursa sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Bursa"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Bursa" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Bursa"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Bursa pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Bursa pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Bursa pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Bursa la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Bursa la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Bursa. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Bursa

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Bursa este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Bursa pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Bursa va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Bursa si aparitia in ziarul Bursa

Dupa plata anuntului pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Bursa la rubrica DIVERSE

Anunturi Bursa Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Bursa DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Bursa CITATII

Anunturi Bursa Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Bursa OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Bursa Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Bursa PIERDERI

Anunturi Bursa Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Bursa Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Bursa LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Bursa?

Anunturi in ziarul Bursa se pot publica la urmatoarele categorii:
Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Bursa

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
23 Feb 2024
#boycotAustria