Publicare anunturi Bursa, ziar national, 0 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Anunturi online va garanteaza vizibilitate crescuta in fata unui numar mare de vizitatori zilnici.
Publica acum   un anunt pe 33 situri!

ANUNT PUBLIC ANPM- Dambovita

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Sep 2021
FYTSPA SRL cu sediul in Comuna Crevedia, Judet Damdovita, Sat Darza, Str. Garii, titular al activitatii de alimentatie catering pentru evenimente anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in Comuna Crevedia, Sat Darza, Judet Dambovita, Str. Gavanei, Nr. 86/15.

Anunt Public ANPM Bistrita Nasaud

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Sep 2021
ANUNT PUBLIC COMUNA PRUNDU BARGAULUI titular al Planului Addendumului la"Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Prundu Bargaului si proprietate privata apartinand Parohiei Susenii Bargaului si Parohiei Prundu Bargaului, organizat in U.P. I Tihuta, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Prundu Bargaului si Tiha Bargaului - judetul Bistrita Nasaud, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Bistrita Nasaud in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Bistrita- Nasaud, Str.Parcului, nr.20, Bistrita, jud. Bistrita Nasaud, zilnic, de luni pana joi, orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Bistrita-Nasaud in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

anunt public ANPM Tulcea

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Sep 2021
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA/TITULAR: SC VENETO AGRICULTURA SRL. SEDIU: STR. FLORILOR, NR.20 ORAS MACIN, JUDET TULCEA. TELEFON/ FAX: 0372404100 / 0240573406. ACTIVITATEA: FERMA AGRICOLA. ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU PRODUCTIA VEGETALA COD CAEN Rev.2 0161. ACTIVITATI DE SERVICII ANEXE AGRICULTURII; GRADINARIT PEISAGISTIC (ARHITECTURA PEISAGERA) COD CAEN 0141. ACTIVITATI DUPA RECOLTARE COD CAEN Rev.2 0163. PUNCT DE LUCRU: FERMA AGRICOLA, LOC. PECENEAGA, JUD. TULCEA. SCOPUL ACTIVITATII: FERMA AGRICOLA. ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU PRODUCTIA VEGETALA COD CAEN Rev.2 0161. ACTIVITATI DE SERVICII ANEXE AGRICULTURII; GRADINARIT PEISAGISTIC (ARHITECTURA PEISAGERA) COD CAEN 0141. ACTIVITATI DUPA RECOLTARE COD CAEN Rev.2 0163. PREZENTAREA ACTIVITATII: In extravilanul comunei Frumusita, jud.Galati se desfasoara activitatea de cultura a cerealelor porumb, lucerna, floarea soarelui si soia. Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu. Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu apa, aer, pamant ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatieide mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5, telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00

ANUNT PUBLIC DE MEDIU , ANPM ILFOV

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Sep 2021
Beneficiarii PIRCALABESCU COSMIN si PIRCALABESCU ANDREEA-CRISTINA, proprietari ai terenului situat in: COM. CLINCENI, JUD. ILFOV, SAT CLINCENI, T3, P,P/ 13, LOT.1+2, NR.CAD 60473, in suprafata de: 1043mp, conf.actelor de proprietate, aduc la cunostinta publicului interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a:Avizului Tehnic Consultativ pentru documentatia PUD-"IMOBIL SPATII COMERCIALE P, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALA, PILON PUBLICITAR LUMINOS, IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI". Documentatia este disponibila pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov din data de:30.08.2021. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul: CJ.Ilfov, Str. Doctor Ernest Juvara, nr.3-5, sect.6, Bucuresti (tel.021.212.56.93), de luni pana joi intre orele:8:30-16:30 si vineri intre orele:8:00-14:00, in termen de:15.zile de la publicarea prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU ANPM SUCEAVA- prin Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Sep 2021
SC Olea Dacica SRL, Kapri Petre - Radu, Babeanu Nicolae - Ștefan, titularii planului "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata- UP I Kapri", judetul Suceava, extravilanul comunelor Granicesti, Zamostea, Calafindesti, Serbauti, anunta publicul interesat despre luarea Deciziei nr. 7 din 30.08.2021 privind emiterea avizului de mediu necesar adoptarii planului. Informatiile despre plan pot fi consultate la adresa www.apmsv.anpm.ro si la sediul APM Suceava, strada Bistritei, nr. 1A, orele 9.00-14.00

ANUNT PUBLIC ANPM Bucuresti- prin ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Sep 2021
C.N.A.I.R. SA- DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI (titularul proiectului) prin proiectant SC Bomaco SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "AMENAJARE BRETEA DE LEGATURA DN6 - DN CB LA PASAJ PE DN6, KM 10+678"(denumirea proiectului), propus a fi amplasat in judetul Ilfov, orasul Bragadiru, Centura Bucuresti (adresa amplasamentului). Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul CNAIR - DRDP Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 401A, Bucuresti, Sector 6; Tel 021.318.67.04 (denumirea titularului si adresa), in zilele de luni - vineri, intre orele 9.30 - 15.30 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro

ANUNT PUBLIC DE MEDIU ANPM Bucuresti

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Sep 2021
SC Smart Waste Transfer SRL, cu sediul in Sos. Andronache nr. 219, camera 1, sector 2, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C-O.R.C.T.B cu CUI RO38119034, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea Colectare, sortare si transport deseuri nepericuloase.
Desfasurata in Splaiul Unirii nr 865 W, sector 3, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr 1 (Barajul Lacul Morii- in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9-12, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de pa data publicarii prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC ANPM- TIMIS

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Sep 2021
ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu TAKE PROJECT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Organizare de santier; Construire imprejmuire provizorie proprietate conform HCL 393/2010 propus a fi amplasat in municipiul Timisoara, B-dul Take Ionescu nr. 46B, splaiul Protopop Meletie Draghici, identificat prin CF nr. 432250 nr. cad 432250, CF nr. 432251 nr. cad 432251, CF nr. 432252 nr. cad 432252, CF nr. 432253 nr. cad 432253, CF nr. 432328 nr. cad 432328, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, jud. Timis si la sediul titularului TAKE PROJECT SRL, Timisoara, str. Take Ionescu nr. 46C, jud. Timis. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

anunt public de Mediu- ANPM ILFOV- PRIN ZIARUL DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Sep 2021
TIMUS CRISTINA si TIMUS CONSTANTIN anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE 3 UNITATI CAZARE REGIM P, PARCARE SI FOSA ECOLOGICA, Cf. C U nr 50/22.07.2021", propus a fi amplasat in com. Iordacheanu, sat Straosti nr. 66, jud. Prahova, Tarlaua 3 , NC 20963. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 306, Ploiesti si la domiciliul familiei TIMUS din Otopeni, jud. Ilfov, str. 1 Mai nr. 15, in zilele luni intre orele 12 si 13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

ANUNT PUBLIC NNPM- Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Sep 2021
Societatea MDP RURAL titular al activitatii cod caen 9601 - spalarea articolelor textile la adresa Sos. Ghermanesti, nr.96A, Ghermanesti, Ilfov anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Aleea Lacul Morii nr1, sector 6, Bucuresti, tel/ fax: 021/4301523, 021/4301402 in zilele de luni- joi orele 9.00-13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

ANUNT PUBLIC ANPM TULCEA

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Sep 2021
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA/ S.C. UTILITATI PUBLICE LUNCAVITA S.R.L. TITULAR SEDIU: Judet Tulcea, Comuna Luncavita, strada Valea fagilor nr 101 judet Tulcea. TELEFON/FAX: 0759356879. ACTIVITATEA: Captare, stocare, tratare si distributie apa potabila; Colectarea si epurarea apelor uzate. AMPLASARE OBIECTIV: Comuna Luncavita judet Tulcea str Valea Fagilor Nr 101. SCOPUL ATIVITATII: Prestarea de servicii de utilitate publica in comuna Luncavita. PREZENTAREA: Satisfacerea consumului uman, consum menajer, ACTIVITATII- consum agenti economici. INFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu. Protectia aerului, protectia impotriva zgomotului si vibratiilor , protectia solului si subsolului, protectia fondului forestier, protectia impotriva radiatiilor, protectia peisajului si zonelor de interes traditional, H 290-nociv pentru metale,4400-foarte toxic pentru mediu acvatic 4302-nociv, ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5, telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00.

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Aug 2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV PETROM S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:"Lucrări de abandonare aferente sondei 809.Varias Vest", propus a fi amplasat in comuna Varias, extravilanul localitatii Varias, CF.nr.405300-Varias, nr.Top.cad.5047, jud.Timis. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului-Timiş, municipiul Timisoara, B-dul.Liviu Rebreanu, nr.18-18A, jud.Timiş si la sediul Titularului de Proiect, Timisoara, Strada Coriolan Brediceanu, Cladirea.C, Camera.P5, jud.Timiş, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.Timis.

Societatea Navaro Green City Sediul Social

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Aug 2021
Societatea NAVARO BY GREEN CITY SRL, CUI 37648860 cu sediul social in comuna 1 Decembrie, sos. Bucuresti - Giurgiu km.18, nr. 264, Imobil C42 Jud. Ilfov PUZ - SCHIMBARE FUNCTIUNE SI REGLEMENTARI DIN ZONA INDUSTRIALA (A) IN ZONA DE LOCUINTE (L) - IN SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE T61 P2408, 2409 Lot 2, cu nr.cad 60216 in suprafata de 6.594,00 mp, Comuna 1 Decembrie, Jud Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului

Subsemnatul Class Management Sediul Bucuresti

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Aug 2021
Subsemnatul SC TOP CLASS MANAGEMENT SRL - cu sediul in mun. Bucuresti, sector 3, sos. Oltenitei, nr.162, Bl. 3, etaj 6, ap.141, cam.3 titular al planului PUZ CONSTRUIRE ZONA SERVICII BIROURI, COMERT P+2E, comuna Berceni, judet Ilfov, T5 P18/4/1,2,3, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt Public Mediu Trans Const Titular

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Aug 2021
ANUNT PUBLIC DE MEDIU. S.C. NOA TRANS CONST S.R.L, titular al planului, Centru ecvestru (manej, adapost cai, alei, spatii parcare, imprejmuire), amplasat in sat Gura Calnaului, str. DN2- E85, T7, nr. 22, anunta publicul interest asupra deciziei finale a Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau de incadrare a planului fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au avut in vedere prevederile H.G. nr. 1076/ 2004, art. 11 si au luat in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a H.G. nr. 1076/2004.

Grafix Titular Proiectului Construire Hale

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Aug 2021
SC EURO TOP GRAFIX SRL, titular al proiectului:CONSTRUIRE HALE cu FUNCTIUNEA de DEPOZITARE si BIROURI, IMPREJMUIRE, BAZIN VIDANJABIL, PUT FORAT, AMENAJARE INCINTA ANEXE si UTILITATI, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare; NU SE SUPUNE EVALUĂRII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUĂRII ADECVATE/EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APĂ;de către:Agenția pentru Protecția Mediului.Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:CONSTRUIRE HALE CU FUNCTIUNEA DE DEPOZITARE SI BIROURI, IMPREJMUIRE, BAZIN VIDANJABIL, PUT FORAT, AMENAJARE INCINTA ANEXE SI UTILITATI, propus a fi amplasat in:Jud.ILFOV, Comuna CERNICA, sat.CALDARARU, T2, P33/4, nr.cad.54885. Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la:sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului.Ilfov:Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, in zilele de Luni-Joi, intre orele 900-1200, precum și la următoarea adresă de internet:apmif.anpm.ro. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la:sediul A.P.M.Ilfov-Bucureşti, sector.6, Aleea Lacul Morii, nr.1, in termen de:10.zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Engie Romania Anun Publicul Interesat Asupra

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Aug 2021
ENGIE ROMANIA S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul -inlocuire rețea de distribuție gaze naturale pe strada Rahova, pe strada Carantinei și alei spate blocuri alimentate din strada Rahova, orașul Brăila, jud. Brăila cu conducte și racorduri MP* din PE 100 SDR11 și lucrări de protecție catodică-, propus a fi amplasat in jud. Brăila, mun. Brăila, str. Rahova, Carantinei, Alei spate blocuri, Gheorghe Doja, 1 Decembrie 1918, Eremia Grigorescu, Plevna. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila- mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului, mun. București, Sectorul 4, B-dul Mărășești, nr. 4-6, in zilele lucrătoare intre orele 9.00-13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila

Anunt Public Privind Solicitarea Emitere

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Aug 2021
ANUNT PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu S.N.G.N ROMGAZ S.A - FILIALA DEPOGAZ PLOIESTI S.R.L. prin SC TEAM OIL SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:"COLECTOR BUTIMANU - BILCIURESTI" propus a fi amplasat in BUTIMANU, COJASCA, RACARI, jud DAMBOVITA. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. DAMBOVITA din municipiul TARGOVISTE, str. CALEA IALOMITEI, nr.1, jud. Dambovita si la sediul primariilor BUTIMANU, COJASCA, RACARI, in zilele de L-V, orele 9 - 12. Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. DAMBOVITA.

Anunt Public Timisoara Stea Igiena Tehnica

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Aug 2021
ANUNT PUBLIC TIMISOARA. SC STEA-ROM SRL, SC IGIENA TEHNICA SRL, titulari ai planului "PUZ - Zona mixta: comert, birouri si locuinte (2S+P+14E+Er)", propus a fi amplasat in Municipiul Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 171, CF nr. 430277, Nr.cad. 430277, judetul Timis, anunta publicul interesat ca, in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, planul se incadreaza in categoria planurilor si programelor care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiectele care sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2 la H.G. nr. 445/2009, necesitind efectuarea evaluarii de mediu. Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face in scris la sediul APM Timis, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Anun Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Aug 2021
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV Petrom SA, anunta publicul interesat asupra:depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul:"Lucrari de abandonare aferente sondei.996-Carei", amplasat in:Carei (x=687852.17;y=310430.58), CF.nr.102800, judetul Satu Mare. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul:Agentiei pentru Protectia Mediului-Satu Mare, http://apmsm.anpm.ro si la sediul titularului cu sediul in:Bucuresti-sector.1, str.Coralilor, nr.22. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului-Satu Mare.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Bursa
Ghid de publicat anunturi in ziarul Bursa

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Bursa?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Bursa

Pentru a publica anunturi in ziarul Bursa va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Bursa. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Bursa de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Bursa

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Bursa este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Bursa pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Bursa vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Bursa si aparitia in ziarul Bursa

Dupa plata anuntului pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Bursa?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Bursa aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Bursa incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Bursa in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Bursa.

Cum confirm plata anunturi ziarul Bursa?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Bursa va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Bursa?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Bursa vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Bursa. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Bursa va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Bursa.

Anunturile pentru ziarul Bursa vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Bursa?

Plata anunturilor pentru ziarul Bursa se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Bursa le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Bursa cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Bursa in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Bursa.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Bursa sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0723.613.896.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Bursa"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Bursa" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0723.613.896 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Bursa"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Bursa pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Bursa pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Bursa pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Bursa la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Bursa la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Bursa. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Bursa

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Bursa este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Bursa pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Bursa va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Bursa si aparitia in ziarul Bursa

Dupa plata anuntului pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Bursa la rubrica DIVERSE

Anunturi Bursa Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Bursa DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Bursa CITATII

Anunturi Bursa Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Bursa OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Bursa Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Profesional Global Press SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2021. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Bursa PIERDERI

Anunturi Bursa Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Bursa Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Bursa LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Bursa?

Anunturi in ziarul Bursa se pot publica la urmatoarele categorii:
Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Bursa

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.