Publicare anunturi Bursa, ziar national, 0 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jul 2024
Anunt public.
Nicola Flaviu Aurel si Nicola Marilena prin ROMCIM SA titular al proiectului de plan "Plan urbanistic zonal pentru exploatare agregate cu amenajare piscicola" cu amplasamentul: loc. Alba Iulia, CF NR. 118460, drum de exploatare 304, FN , jud. Alba, anunta publicului interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu .
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Alba ,str. Lealelor nr. 7 B si la sediul titularului ROMCIM SA punctul de lucru Alba Iulia -statia de sortare Captalani in zilele de luni - vineri, intre orele 08 - 16 .
Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jul 2024
ANUNT PUBLIC


S.C. ELETTROROM AUTOMOTIVE SYSTEMS S.R.L., cu sediul in Loc. Siria, Str. Aradului, Nr. 2011 A, jud. Arad, tel: 0754662104, inregistrata la O.R.C. cu C.U.I. nr. RO21519524, numar de ordine in registrul comertului: J2/744/2007, anunta publicul interesat asupra intentiei solicitarii obtinerii autorizatiei de mediu pentru sediul social din Mun. Arad, Calea Aurel Vlaicu,Nr.14, Jud Arad, pentru urmatoarea activitate:

Cod CAEN 2732 - Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice
Cod CAEN 2931 - Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autrovehicule si pentru motoare de autovehicule

Observatiile publicului formulate in scris/informatiile privind potentialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Mures, FN, tel: 0257280331; 0257280996 in timp de zece zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jul 2024
SC CHIMTITAN SRL anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului/programului si declansarea etapei de incadrare la "INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL SI AUTORIZARE CONSTRUIRE FABRICA DE LACURI SI VOPSELE, ORAS FUNDULEA, JUDET CALARASI" Consultarea primei versiuni a planului/programului se face la sediul din Mun. Bucuresti, Bd. Basarabia Nr. 248 A, sector 3, in zilele lucratoare intre orele 09:00-16:00 Comentarii/sugestii se primesc la sediul APM Calarasi, sos. Chiciu, nr. 2, judetul Calarasi, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9-13,tel/fax 0242315035 si 0242311926, precum si pe adresa: office[@]apmcl.anpm.ro pana la data de 03.08.2024

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jul 2024
SC CHIMTITAN SRL anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului/programului si declansarea etapei de incadrare la "INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL SI AUTORIZARE CONSTRUIRE FABRICA DE LACURI SI VOPSELE, ORAS FUNDULEA, JUDET CALARASI" Consultarea primei versiuni a planului/programului se face la sediul din Mun. Bucuresti, Bd. Basarabia Nr. 248 A, sector 3, in zilele lucratoare intre orele 09:00-16:00 Comentarii/sugestii se primesc la sediul APM Calarasi, sos. Chiciu, nr. 2, judetul Calarasi, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9-13,tel/fax 0242315035 si 0242311926, precum si pe adresa: office[@]apmcl.anpm.ro pana la data de 03.08.2024

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jul 2024
Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Amenjamentul Silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Bisericii Evanghelice Netus, Parohiei Evanghelice Stejarisul, Parohiei Evanghelice Bradeni, Parohiei Evanghelice Luterane Netus, Bisericii Evanghelice Agnita, Parohiei Evanghelice Ruja si persoanelor fizice Loprich Albert si Muller Wilhelm, situat pe raza judetelor Sibiu si Mures, in conformitate cu HG 1076/2006. Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luata in sedinta Comitetului Special Constituit care s-a desfasurat la sediu Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, in data de 10.07.2024 ca urmare a analizarii documentatiei si a desfasurarii consultarilor publice, potrivit reglementarilor in vigoare. Decizia de emitere a avizului de mediu poate fi consultata la sediul A.P.M. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2 A, de luni pana joi intre orele 800 - 1630 ,vineri intre orele 800 - 1400 si pe pagina de internet http://apmsb.anpm.ro

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jul 2024
S.C. ZFB S.R.L titular al proiectului "Infiintare unitate de productie de catre S.C. ZFB S.R.L." propus a fi amplasat in localitatea Jabar CF405051, jud.Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Infiintare unitate de productie de catre S.C. ZFB S.R.L. " propus a fi amplasat in localitatea Jabar CF405051 jud Timis.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilelel de luni-joi intre orele 8.00-16.30 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro-Sectiunea Acorduri de mediu.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jul 2024
SC NUOVA ELICA SRL , cu sediul in jud. Covasna, loc. Borosneu Mare, str. Principala, nr. 105, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de mediu pentru activitatea "FABRICAREA DE CONFECTII METALICE SI A ALTOR ARTICOLE DIN METAL", pentru punctul de lucru situat in jud. Covasna, loc. Borosneu Mare, str. Principala, nr. 105. Observatii sau reclamatii se pot depune la sediul APM Covasna, Sf. Gheorghe, Bd. Gen. Grigore Balan, nr. 10, judetul Covasna, in termen de 30 zile de la aparitia prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jul 2024
Anunt public asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de catre APM Timis,
SC NICO SOLAR ENERGY DOI SRL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectele:
- ,,Construire parc fotovoltaic si racord la S.E.N.; imprejmuire gard" propus a fi
amplasat in extravilanul comunei Parta, teren identificat prin CF nr. 401170, 401171,
401172, 401173, 401174, 401175, 401176, 401177, 401178, 401179, 401180, 401181,
jud. Timis,
- ,,Construire parc fotovoltaic si racord la S.E.N.; imprejmuire gard" propus a fi
amplasat in extravilanul comunei Parta, teren identificat prin CF nr. 401196, 401197,
401198, 401199, 401200., jud. Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul
autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, b-
dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A, in zilele de luni - joi intre orele 8:00 16:30, vineri intre
orele 8:00 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro -
Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la
proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe
pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jul 2024
RUSOAIE MIHAI, titular al planului PUZ - Zona unitati industriale si productie cu caracter nepoluant, centru logistic si depozitare, comuna Giarmata, extravilan, CF nr. 409931, 409932, jud. Timis, aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Termenul pentru depunerea completarilor va fi conform art. 37 din HG nr. 1076/2004. Prezenta adresa nu este limitativa, iar daca din analiza completarilor depuse si a intregii documentatii rezulta necesitatea unor informatii suplimentare, acestea se vor solicita ulterior.

ANUNT PUBLIC- APM Dambovita. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jul 2024
ANUNT PUBLIC privind decizia etapei de incadrare. OMV PETROM S.A., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei- 78, str.Bucsani", propus a fi amplasat in Com.Bucsani, jud.Dambovita. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A.P.M. Dambovita din Mun.Tirgoviste, str. Calea Ialomitei, nr.1, jud.Dambovita, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00- 16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC- APM TELEORMAN. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jul 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA prin SC IKEN Construct Management SRL, titular al proiectului ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 1784 Talpa', anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman. nu se supune evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei-1784 Talpa' propus a fi amplasat in extravilanul comunei Talpa, judetul Teleorman. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.Teleorman din Mun.Alexandria, str. Dunarii nr.1, jud.Teleorman de luni pana joi intre orele 8.00- 16.30 si vineri intre orele: 800- 1400 , precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Teleorman.

ANUNT PUBLIC- APM TELEORMAN. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jul 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA prin SC IKEN Construct Management SRL, titular al proiectului "Lucrari de abandonare aferente sondei 1454 Preajba Sud', anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman. nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei-1454 Preajba Sud' propus a fi amplasat in extravilanul comunei Scurtu Mare, judetul Teleorman. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.Teleorman din Mun. Alexandria, str. Dunarii nr.1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8.00- 16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

ANUNT PUBLIC- APM TELEORMAN. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jul 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA prin SC IKEN Construct Management SRL, titular al proiectului "Lucrari de abandonare aferente sondei- 1228 Silistea',anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Teleorman nu se supune evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare aferente sondei-1228 Silistea' propus a fi amplasat in extravilanul Com. Cosmesti, jud.Teleorman. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Mun.Alexandria, str.Dunarii nr.1, jud.Teleorman de luni pana joi intre orele 8.00- 1630 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M.Teleorman.

ANUNT PUBLIC- APM CONSTANTA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jul 2024
RENEW SOLAR TECH SRL, cu sediul in municipiul Constanta, Bulevardul Mamaia, nr. 175, judetul Constanta, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "DTAC - Construire centrala electrica fotovoltaica RENEW VISION, statie de transformare, system stocare energie, amplasare posturi de transformare, circulatii tehnologice, imprejmuire teren si organizare de santier", propus a fi amplasat in municipiul Beius, CF nr. 102122, 102123, 101574, 101575, judetul Bihor. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Bihor - Oradea, Bdul Dacia, nr. 25/A si la sediul titularului: RENEW SOLAR TECH SRL, cu sediul in municipiul Constanta, Bulevardul Mamaia, nr. 175, in zilele de luni - vineri, intre orele 9-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Bihor - Oradea, Bdul. Dacia, nr. 25/A, in zilele de luni - vineri, intre 09-14.

ANUNT PUBLIC- APM TIMIS. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jul 2024
Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului S.C. NUCALBA S.R.L, (titular proiect) anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "NUCALBA 1 - Infiintare plantatie pomicola de prun si gutui", propus a fi amplasat in comuna Masloc, judetul Timis, teren identificat prin extrasele de Carte Funciara numerele: 407553, 407556, 407565, 407572, 407512, 407495, 407497, 407501, 407503, 407504, 407507, 402345, 407488, 407491, 407481 si 407889, jud. Timis Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilete de luni - joi, intre orele 8.00 - 16.30 si vineri intre orete 8.00 - 14.00, precum si la urmitoarea adresa de internet http: //apmtm.anpm.rol - Sectiunea Acorduri de mediu.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM TIMIS, B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 18-18A, Timisoara, Jud. Timis.

ANUNT PUBLIC- APM ILFOV. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jul 2024
ANUNT PUBLIC 2 PORTLAND GREEN ENERGY MANAGEMENT S.R.L, avand sediul in Sos. Pipera, nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Corp B, parter, unitatile B032 si B042, biroul nr. 10, sector 2, localitatea Bucuresti, titular al planului/programului "ELABORARE PUZ- MODIFICARE FUNCTIUNE DIN LOCUIRE IN SERE PENTRU PEPINIERA CULTURA FRUCTE SI SPATII ADMINISTRATIVE", in judetul Ilfov, com. Moara Vlasiei, localitatea Moara Vlasiei, Tarla 187, Parcela 735,733, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 - 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC- APM TIMIS. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jul 2024
ANUNT PUBLIC 1 PORTLAND GREEN ENERGY MANAGEMENT S.R.L., avand sediul in Sos. Pipera, nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Corp B, parter, unitatile B032 si B042, biroul nr. 10, sector 2, localitatea Bucuresti, titular al planului "ELABORARE PUZ- MODIFICARE FUNCTIUNE DIN LOCUIRE IN SERE PENTRU PEPINIERA CULTURA FRUCTE SI SPATII ADMINISTRATIVE" din judetul Ilfov, com. Moara Vlasiei, localitatea Moara Vlasiei, Tarla 187, Parcela 735,733, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 - 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC- APM TIMIS. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jul 2024
CTPARK PSI SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Racordare retea electrica a locului de consum CTPARK PSI 5" propus a fi amplasat in intravilan si extravilan comunele Dumbravita, Giarmata si Ghiroda, jud. Timis.
Informatiile proiectului propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18- 18 A, jud. Timis si la sediul titluarului, Localitatea Dragomiresti-Deal, Tarla 76- 78, Cladirea B, etaj 1, Jud. Ilfov. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

ANUNT PUBLIC- APM BACAU. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jul 2024
DELGAZ GRID S.A anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare LEA JT aferenta PTA2 Preluci, jud. Bacau", propus a se realiza in comuna Agas, satele Preluci, Beleghet si Diaconesti,judetul Bacau. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bacau din Municipiul Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele lucratoare, intre orele 8:00 - 14:00 si la sediul DELGAZ GRID S.A. din Targu Mures, bd. Pandurilor nr. 42, et. 4, in zilele de luni pana vineri intre orele 8:00 - 20:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bacau, str. Oituz nr.23.

ANUNT PUBLIC- APM ARAD. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jul 2024
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare pasaj pietonal subteran, DN7, in zona km 536+ 700, in localitatea Vladimirescu, judetul Arad", propus a fi amplasat in comuna Vladimirescu, sat Vladimirescu, str. Progresului, FN, judetul Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad, din municipiul Arad, Str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad si la sediul titularului in municipiul Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din municipiul Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad, in zilele de luni - vineri, intre orele 8:00-14:00.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Bursa
Ghid de publicat anunturi in ziarul Bursa

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Bursa?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Bursa

Pentru a publica anunturi in ziarul Bursa va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Bursa. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Bursa de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Bursa

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Bursa este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Bursa pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Bursa vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Bursa si aparitia in ziarul Bursa

Dupa plata anuntului pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Bursa?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Bursa aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Bursa incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Bursa in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Bursa.

Cum confirm plata anunturi ziarul Bursa?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Bursa va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Bursa?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Bursa vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Bursa. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Bursa va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Bursa.

Anunturile pentru ziarul Bursa vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Bursa?

Plata anunturilor pentru ziarul Bursa se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Bursa le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Bursa cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Bursa in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Bursa.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Bursa sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Bursa"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Bursa" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Bursa"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Bursa pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Bursa pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Bursa pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Bursa la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Bursa la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Bursa. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Bursa

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Bursa este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Bursa pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Bursa va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Bursa si aparitia in ziarul Bursa

Dupa plata anuntului pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Bursa la rubrica DIVERSE

Anunturi Bursa Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Bursa DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Bursa CITATII

Anunturi Bursa Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Bursa OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Bursa Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Bursa PIERDERI

Anunturi Bursa Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Bursa Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Bursa LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Bursa?

Anunturi in ziarul Bursa se pot publica la urmatoarele categorii:
Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Bursa

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
24 Jul 2024
#boycotAustria