Publicare anunturi Bursa, ziar national, 0 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Mar 2023
PAULOPOL- NECULA Dan, cu domiciliul in mun.Bucuresti, Calea Vacaresti, nr.207, bl.85B, sc.A, et.7, ap.27, sect.4, in calitate de initiator al PUZ-Ansamblu locuinte P+1+M, functiuni complementare, amenajare circulatii, utilitati, ridicare topografica, amplasament com.Berceni, T15, P38/2/17, 38/2/20, jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sect.6, de luni pana joi intre orele 9.00-1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Mar 2023
PAULOPOL-NECULA Dan, cu domiciliul in mun.Bucuresti, Calea Vacaresti, nr.207, bl.85B, sc.A, et.7, ap.27, sect.4, in calitate de initiator al PUZ-Ansamblu locuinte P+1+M, functiuni complementare, amenajare circulatii, utilitati, ridicare topografica, amplasament com. Berceni, T15, P38/2/17, 38/2/20, jud.Ilfov, anunta publicul interesat asupra solicitarii de obtinere a avizului tehnic consultativ pentru documentatia mai sus mentionata. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 25.11.2022. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Serviciul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Mar 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. FROTTIEREX SA, titular al proiectului "Construire ansamblu de cladiri cu functiunea de locuinte colective, spatii comerciale, birouri, servicii si dotari complementare, conformate cu retrageri succeisve de la S+P+2E pana la 3S+P+18E+Eteh" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire ansamblu de cladiri cu functiunea de locuinte colective, spatii comerciale, birouri, servicii si dotari complementare, conformate cu retrageri succeisve de la S+P+2E pana la 3S+P+18E+Eteh", propus a fi amplasat in Bucuresti, Sect.2, Bd.Lacul Tei, nr.17. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul
A.P.M.Bucuresti din Bucuresti, sect.6, Aleea Lacul Morii, nr.1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Mar 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (SC GENERAL PROPERTY CONCEPT SRL si PF GEORGESCU ROBERTINO) SC GENERAL PROPERTY CONCEPT SRL si PF GEORGESCU ROBERTINO anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire ansamblu rezidential 3S+P+11E+Eth cu parter partial comercial, imprejmuire si utilitati", propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 2, Soseaua Fabrica de Glucoza, nr. 9-11. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 si la sediul titularului SC GENERAL PROPERTY CONCEPT SRL din Bucuresti, Sector 1, Str. Barajul Arges, nr. 41, et. 1, ap. 5, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Mar 2023
SC PRL LAUNDRY LOUNGE SRL, titular al activitatii: "LG LAUNDRY LOUNGE", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea, Cluj Napoca, str. Republicii, nr. 109, judetul Cluj. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni - joi, intre orele 8.00- 16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Cluj, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Mar 2023
INFORMARE In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARUL, SC NAGEL TREND GROUPE SRL, Str. Grigore Moisil, nr.6, Bloc PK11, ap.16, comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov, intentioneaza sa solicite de la AN "Apele Romane" - directia apelor Arges - Vedea - Aviz de gospodarire a apelor pentru investitia «Construire HALA DEPOZITARE si ambalare produse destinate comertului si birouri P + E partial anexe tehnice (in subsol partial), put, FSV, si racordare la retele de utilitati publice - Comuna 1 Decembrie, Satul 1 Decembrie, Tarla 7, Parcela 15/9/17, judetul Ilfov. Investitia este noua. Ca rezultat al activitatii desfasurate vor rezulta ape uzate menajere, care vor fi vidanjate. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa mineralaqua@gmail.com CONSTANTIN Doina - Georgeta , tel 0722708486, mail : mineralaqua@gmail.com, dupa data de 05.04.2023

Procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Mar 2023
Anunt public Composesoratul Intregalde, cu sediul in Intregalde, nr. 3, com. Intregalde, jud. Alba, titular al proiectului de plan ,,Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Intregalde, jud. Alba", cu amplasamentul in UAT Intregalde, jud. Alba, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu evaluare adecvata si evaluare de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Alba, strada Lalelelor, nr. 7B.

Legea nr. 265/2006, art.12 , pentru activitatea de Colectarea deseurilor nepericuloase - APM NEAMT. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Mar 2023
Anunt SC C.S.R. ECOLOGIZARE MEDIU SRL, Adresa: Sat Caciulesti, com. Girov, jud. Neamt solicita la A.P.M. Neamt obtinerea Autorizatiei de Mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificarile si completarile ulterioare si a OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, art.12 , pentru activitatea de Colectarea deseurilor nepericuloase cod CAEN 3811 ce se desfasoara in: Sat Caciulesti, com. Girov, jud. Neamt. Eventualele propuneri si sugestii/ observatii ale publicului, privind activitatea mentionata, se vor prezenta in scris, sub semnatura si cu datele de identificare,de luni pana joi, intre orele 8 - 16, si vineri intre orele 8- 14, la sediul Agenti pentru Protectia Mediului Neamt, din Piatra Neamt, P-ta 22 Decembrie nr. 5, cod 610007, jud. Neamt , telefon +40-233-215049 , unde se poate consulta si documentatia tehnica depusa.

APM BUZAU. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Mar 2023
MC NERNEY MIHAELA, anunta publicul interesat asupra deciziei Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau de incadrare a planului urbanistic zonal -"construire complex turistic", cu amplasamentul in comuna Magura, sat Ciuta, str Bradul, nr 6B, judetul Buzau, fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu, titular McNerney Mihaela. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost: in conformitate cu H.G. nr. 1076/ 2004, art 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, planul nu ridica probleme din punct de vedere al protectiei mediului asupra factorilor de mediu si nu prezinta efecte probabile asupra zonei. Observatiile publicului se vor primi in scris la sediu A.P.M. Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr 3 in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Mar 2023
COMUNA COSTEIU anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ˮModernizare sistem de alimentare cu apa si extindere retea de canalizare si epurare in comuna Costeiu, judetul Timis", propus a fi amplasat in comuna Costeiu, localitatile Costeiu, Tipari si Paru, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, jud. Timis si la sediul titularului: Localitatea Costeiu, str. Principala, nr. 282A, judetul Timis, in zilele de luni- joi intre orele 8.00- 16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timisˮ

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Mar 2023
I.N.C.D. Turbomotoare - COMOTI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire centru de cercetari avansate in domeniul sistemelor de propulsie (CCASP), amenajare incinta cu parcare auto, imprejmuire teren si utilitati", propus a se realiza in jud. Giurgiu, com. Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, str. Rasaritului, NC 36443 (dupa alipirea terenurilor NC 35392 si NC 36203). Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la APM Giurgiu, Șos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, in zilele de luni - joi, intre orele 9:00 si 14:00 si vineri, de la 9:00 la 12:00 si la I.N.C.D. Turbomotoare - Comoti, cu sediul in mun. Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu, nr. 220D, sector 6. Observatiile publicului se primesc zilnic la APM Giurgiu , Șos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Mar 2023
Lucmar Imobiliare SRL, cu sediul in municipiul Bucuresti, este titular al Planului Urbanistic Zonal "Lotizare pentru locuinte rezidentiale, trama stradala, pietonala si utilitati pe cele 12,5 ha pe care S.C. LUCMAR IMOBILIARE S.R.L. le detine in proprietate in Municipiul Slobozia", propus a fi amplasat in loc. Slobozia, jud. Ialomita, in suprafata de 125000 mp, anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului si depunerii solicitarii, la APM Ialomita de obtinere a avizului de mediu pentru planul mai sus mentionat. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul APM Ialomita, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazul, nr. 1, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00 - 16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul APM Ialomita in termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Mar 2023
CBR SELECT AUTOCLASS S.R.L., titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, sector 4, Str. Pogoanelor, nr. 1-3 anunta asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatiile privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, 0214306677, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00 - 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Mar 2023
CALDOR INDUSTRIAL HEATING SYSTEMS SRL, titular al activitatii "Fabricarea altor echipamente electrice" cod CAEN 2790, desfasurata Ilfov, Pantelimon, str. Sfantul Gheorghe nr. 20, anunta asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatiile privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Ilfov, din Bucuresti, sector 6, aleea Lacul Morii nr. 1, intre orele 9:00 - 13:00. Eventuale observatii din partea publicului, formulate in scris, se pot depune zilnic, la sediul APM Ilfov.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Mar 2023
SC ESPE ENERGIA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul " CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEA ELECTRICA, mentionat propus a fi amplasat in comuna Socodor , intravilan, identificat prin C.F. NR.: 304419; C.F. NR.: 304420; C.F. NR.: 304415; C.F. NR.: 304539; C.F. NR.: 304540-Socodor , judetul Arad. Tipul deciziei posibile luate de APM ARAD poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul APM ARAD, Splaiul Mures, FN , judetul Arad, si la sediul SC ESPE ENERGIA SRL, cu sediul in comuna Ghiroda , strada Calea Lugojului , DN 6 , km 551 stanga, jud. Timis , zilnic intre orele 900 - 1400. Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet www:apmar.anpm.ro. Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul Primariei comunei Socodor in data de 28.04.2023 incepand cu orele 12.00. Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/ opinii/ observatii privind documentele mentionate la sediul APM Arad, Splaiul Mures, FN , judetul Arad, pana la data de 27.04.2023 .

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Mar 2023
Societatea comerciala STOP UNU SRL cu sediul social in jud. Brasov, com. Sanpetru, sat Sanpetru, str. Zaharia Barsan, DJ 6, Obiectiv 2, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtintinere a Autorizatiei de mediu pentru activitatea cod CAEN Rev. 2: 4730 - Comert cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate, desfasurata la punctul de lucru din jud. Brasov, com. Bran, sat Sohodol , str. Cavaler Ioan de Puscariu nr. 70. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, pe toata perioada de derulare a procedurii de obtinere a autorizatiei de mediu.

ANUNT PUBLIC APM CONSTANTA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Mar 2023
S.C. P.N.P. IMPEX S.R.L., cu sediul in Municipiul Mangalia, Statiunea Jupiter, Strada Gala Galaction, nr. 24, solicita de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, obtinerea autorizatiei de mediu pentru obiectivul (activitatea): Complexul Meteor (Hotel si Restaurant Meteor), spalarea sicuratarea (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana (fara curatatorie chimica) , amplasat in intravilanul Municipiului Mangalia, Statiunea Jupiter, Hotel Meteor, Judetul Constanta. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestatii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanta, Strada Unirii nr. 23, telefon 0241.546.696

Bodtrans Localitatea Darmanesti Suceava

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Mar 2023
SC BODTRANS SRL din localitatea DARMANESTI NR. 598 JUD SUCEAVA J33/94/2001, CUI RO13698895 INFORMEAZA CA S-A DEPUS SOLICITAREA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU PENTRU ACTIVITATEA DE SPALATORIE SI VOPSITORIE UTILAJE INTRETINERE SI REPARATII AUTOVEHICULE. INFORMATII LA AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCEAVA, STR.BISTRITEI NR.1A, SUCEAVA.

Concept Sediul Social Giroc Strada Trandafirilor

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Mar 2023
S.C. GSA CONCEPT 2017 S.R.L. cu sediul social in Giroc ,strada Trandafirilor, nr. 103, jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a PUZ - "P.U.Z. - LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", propus in GIROC, extravilan, Nr. Cad.: 417072, CF. NR. 417072, jud. Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la sediul proiectantului, Timisoara , str. Intrarea Visinului nr. 8, ap.22. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M. Timis, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18 - 18 A in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Dumitru Zorina Sediul Social Giroc Strada

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Mar 2023
DUMITRU ZORINA cu sediul social in Giroc ,strada DUNAREA, nr. 20, jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a
"P.U.Z. - LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", propus in GIROC, extravilan, Nr. Cad.: 406320, 407116, 407206, CF. NR. 406320, 407116, 407206, jud. Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la sediul proiectantului, Timisoara, str. Intrarea Visinului nr. 8, ap. 22. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M. Timis, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18 - 18 A in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Bursa
Ghid de publicat anunturi in ziarul Bursa

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Bursa?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Bursa

Pentru a publica anunturi in ziarul Bursa va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Bursa. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Bursa de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Bursa

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Bursa este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Bursa pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Bursa vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Bursa si aparitia in ziarul Bursa

Dupa plata anuntului pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Bursa?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Bursa aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Bursa incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Bursa in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Bursa.

Cum confirm plata anunturi ziarul Bursa?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Bursa va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Bursa?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Bursa vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Bursa. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Bursa va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Bursa.

Anunturile pentru ziarul Bursa vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Bursa?

Plata anunturilor pentru ziarul Bursa se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Bursa le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Bursa cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Bursa in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Bursa.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Bursa sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Bursa"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Bursa" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Bursa"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Bursa pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Bursa pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Bursa pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Bursa la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Bursa la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Bursa. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Bursa

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Bursa este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Bursa pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Bursa va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Bursa si aparitia in ziarul Bursa

Dupa plata anuntului pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Bursa la rubrica DIVERSE

Anunturi Bursa Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Bursa DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Bursa CITATII

Anunturi Bursa Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Bursa OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Bursa Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2023. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Bursa PIERDERI

Anunturi Bursa Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Bursa Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Bursa LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Bursa?

Anunturi in ziarul Bursa se pot publica la urmatoarele categorii:
Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Bursa

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
29 Mar 2023
#boycotAustria