Publicare anunturi Bursa, ziar national, 0 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE- APM TIMIS. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A, titular al proiectului "Consolidare DN 57, Km 152+990 - Km 200+745, Oravita- Moravita, judetul Timis", anunta publicul interesat asupra asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, pentru, proiectul "Consolidare DN 57, Km 152+990 - Km 200+745, Oravita- Moravita", propus a fi amplasat pe drumul national 57, in intravilanul si extravilanul comunelor Oravita, Gradinari, Forotic, judet Caras Severin. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, din Resita, str. Petru Maior, nr.73, in zilele de luni - joi, intre orele 09:00- 15:00, vineri intre orele 09:00- 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcs.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Solicitarea de obtinere a avizului tehnic consultativ- APM ILFOV. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
Beneficiar Soare Valentin, proprietar al terenului situat in Oras Voluntari, judet Ilfov, tarla T46, parcela P941, Numar Cadastral 107637, in suprafata de 1.000 metri patrati, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului tehnic consultativ pentru documentatia PUZ - pentru construire imobil locuinte colective cu regim de inaltime D+P+6E, bransamente / utilitati, imprejmuire teren, amenajare spatiu verde, oras Voluntari, judet Ilfov. Documentatia este depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov, incepand cu data de 07.02.2024. Observatii / comentarii se primesc in scris la Serviciul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, strada Doctor Ernest Juvara, nr. 3-5, Sector 6, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - APM ARGES. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
SOCIETATEA TDT Dopo Imobiliare SRL, avand sediul in jud. Arges, Pitesti, str. INT. Doaga nr.8, SOCIETATEA VBC Building Team SRL, avand sediul in jud. Arges, Pitesti, Str. Smeurei nr. 4, SOCIETATEA Arges Real Estate Development SRL, avand sediul in jud. Arges, Pitesti, Str. Smeurei nr. 4 si SOCIETATEA Maia Craiovei Residence SRL, avand sediul in Pitesti, str. Depozitelor nr. 38 jud. Arges cf art. 23^3 din legea 50/1991 publicam emiterea autorizatiei de construire nr. 576/03.11.2023, emisa de Primaria Mun. Pitesti, pentru obiectiv: Modificare imprejmuire partiala si poarta acces, reamplasare container pentru DTOE la" Ansamblu locuinte colective in trei tronsoane, 3 S+P+9E", pentru imobilul situat in jud. Arges, Mun. Pitesti, str. Calea Craiovei nr. 91, carte funciara 100976. SOCIETATEA TDT Dopo Imobiliare SRL, avand sediul in jud. Arges, Pitesti, str. INT. Doaga nr.8 si SOCIETATEA Maia Craiovei Residence SRL, avand sediul in Pitesti, str. Depozitelor nr. 38 jud. Arges cf art. 23^3 din legea 50/1991 publicam emiterea autorizatiei de construire nr. 685/04.10.2021, emisa de Primaria Mun. Pitesti, pentru obiectiv: Ansamblu locuinte colective ( regim de inaltime 3S+P+9E) ( trei tronsoane: A 64 apart, B 69 apart, C 45 apart) cu spatii comerciale, parcare ( pentru intreg ansamblul rezidential 252 locuri de parcare), imprejmuire teren si organizare de santier ( 174 apart + 250 mp comert= 196 + 5 locuri parcare)", pentru imobilul situat in jud. Arges, Mun. Pitesti, str. Calea Craiovei nr. 91, carte funciara 100976.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
Aceasta informare este efectuata de SC MARCORID SRL cu sediul in Com. Mihailesti, Sat Mihailesti, Jud. Buzau. ce intentioneaza sa solicite de la A.B.A. Buzau - Ialomita, Avizul de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor obiecctivului:" DESFIINTARE CORP C1 SI C2 SI CONSTRUIRE MAGAZIN MATERIALE CONSTRUCTII", STRADA PRINCIPALA NR. 112, TARLA 1 PARCELA 24-28, SAT MIHAILESTI, COMUNA MIHAILESTI, JUDETUL BUZAU. NR. CAD 22773" persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului, dupa data de 20 ianuarie 2024

Apele Romane" A.B.A.Arges-Vedea, S.G.A. Ilfov-Bucuresti, Aviz de gospodarire a apelor . Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
Societatea S.C. ONE LAKE DISTRICT S.R.L,cu sediul Mun.Bucuresti, Sect.1, Str. Maxim Gorki nr.20, telefon/fax: 0739.840.755 solicita de la A.N."Apele Romane" A.B.A.Arges-Vedea, S.G.A. Ilfov-Bucuresti, Aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea investitiei "Modificari interioare, recompartimentari, modificare fatade si supraetajarea cu un nivel a corpului D01 si corpului E01, cu regim de inaltime P+10E+11Duplex, cu destinatia de locuinte colective si locuri de parcare organizate in perimetrul acestora, rezultand un regim de inaltime P+11E Triplex, precum si reconformarea volumetrica si schimbare de destinatie corp A01 cu functiunea de locuinte collective,cu regim de inaltime P+11E Duplex, rezultand o cladire cu functiunea de gradinita, scoala si afterschool cu un regim de inaltime P+4E, amenajare sala/tere de sport, inclusive modificari interioare si recompartimenatri la corpul ED01, cu regim de inaltime P+3E avand functiunea de educatie (forma de invatamant prescolar) ce va avea destinatia finala de cresa, imprejmuire teren, semnalistica, organizare de santier si alte lucrari necesare-ansamlu ce se va executa etapizat" Din Mun.Bucuresti, Sect.2, Intrarea Gherghitei nr.9B; Persoanele care doresc informatii suplimentare sau care intentioneaza sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa de mail: alina.tunsoiu@one.ro; Alina Tunsoiu 0739.840.755.

ANUNT PUBLIC- APM TELEORMAN. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
SC BLACK SEA RENEWABLES SRL, titular al proiectului ,,Construire centrala electrica fotovoltaica Trivalea-Mosteni 3 3.2, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru ,,Construire centrala electrica fotovoltaica Trivalea-Mosteni 3 3.2, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente``propus a fi amplasat in comuna Trivalea-Mosteni, extras C.F. nr. 20032 si 20078, judetul Teleorman. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8- 16.30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

ANUNT PUBLIC- APM TELEORMAN Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
SC BLACK SEA RENEWABLES SRL, titular al proiectului ,,Construire centrala electrica fotovoltaica Trivalea-Mosteni 1 1.3, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru ,,Construire centrala electrica fotovoltaica Trivalea-Mosteni 1 1.3, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente``propus a fi amplasat in comuna Trivalea-Mosteni, extras C.F. nr. 23237 si 20154, judetul Teleorman. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

ANUNT PUBLIC- APM TELEORMAN Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
SC BLACK SEA RENEWABLES SRL, titular al proiectului ,,Construire centrala electrica fotovoltaica Trivalea-Mosteni 1 1.1, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru ,,Construire centrala electrica fotovoltaica Trivalea- Mosteni 1 1.1, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente``propus a fi amplasat in comuna Trivalea-Mosteni, extras C.F. nr. 23241, judetul Teleorman. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
SC BLACK SEA RENEWABLES SRL, titular al proiectului ,,Construire centrala electrica fotovoltaica Trivalea-Mosteni 2 2.1, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru ,,Construire centrala electrica fotovoltaica Trivalea-Mosteni 2 2.1, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente``propus a fi amplasat in comuna Trivalea-Mosteni, extras C.F. nr. 23238, judetul Teleorman. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
SC BLACK SEA RENEWABLES SRL, titular al proiectului ,,Construire centrala electrica fotovoltaica Trivalea-Mosteni 2 2.2, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru ,,Construire centrala electrica fotovoltaica Trivalea-Mosteni 2 2.2, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente``propus a fi amplasat in comuna Trivalea-Mosteni, extras C.F. nr.23251 si 23239, judetul Teleorman Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8- 16.30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004- APM ARAD. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
ANUNT PUBLIC. ,,COMPOSESORATUL URBARIAL TOC SI COMPOSESORATUL URBARIAL ILTEU titular al planului ,, AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND COMPOSESORATUL URBARIAL TOC SI COMPOSESORATUL URBARIAL ILTEU, JUDETUL ARAD (U.P.XXI TOC-ILTEU)', aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.'

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
PRIMARIA COMUNEI CERNICA prin Apostol Gelu, titular al planului P.U.Z.-,, P.U.Z. - "Infiintare zona industriala CERNICA', in comuna Cernica, satul Tanganu, judetul Ilfov, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004- APM ARAD. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
ANUNT PUBLIC. ,,COMPOSESORATUL DE PADURE TOC SI COMPOSESORATUL DE PADURE SI PASUNE CUIAS titular al planului ,, AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND COMPOSESORATULUI DE PADURE TOC SI COMPOSESORATULUI DE PADURE SI PASUNE CUIAS, JUDETUL ARAD (U.P.II TOC-CUIAS)', aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.'

decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004- APM ARAD. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
ANUNT PUBLIC. ,,COMPOSESORATUL DE PADURE TEMESESTI titular al planului ,, AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND COMPOSESORATULUI URBARIAL TEMESESTI SI COMPOSESORATULUI URBARIAL TROAS, JUDETUL ARAD (U.P. VIII VALEA TROASULUI)', aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.'

decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004- APM ARAD. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
ANUNT PUBLIC. ,,COMPOSESORATUL URBARIAL PETRIS SI COMPOSESORATUL URBARIAL SELISTE titular al planului ,, AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND COMPOSESORATUL URBARIAL PETRIS SI COMPOSESORATUL URBARIAL SELISTE, JUDETUL ARAD (U.P.IX VALEA PETRISULUI)', aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.'

decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004- APM ARAD. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
ANUNT PUBLIC. ,,COMUNA PETRIS titular al planului ,, AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA APARTINAND COMUNEI PETRIS, JUDETUL ARAD (U.P. VII PETRIS)', aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.'

decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004- APM ARAD. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
ANUNT PUBLIC. ,,COMUNA BARZAVA titular al planului ,, AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER (PASUNE IMPADURITA CU CONSISTENTA MAI MARE DE 0,4) PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND COMUNEI BARZAVA, JUDETUL ARAD (U.P. II PASUNE COMUNA BARZAVA)', aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.'

ANUNT PUBLIC- elaborarea primei versiuni - APM TIMISOARA - Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
HANES Maria, HANES Petrisor Daniel, PETCU Alina,PETCU Petrica Calin, TOMA Viana Camelia, TOMA Ana Olivia si SOCODOL Ioan anunta elaborarea primei versiuni pentru " PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE" pentru terenul situat in judetul Timis, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 404144, 404523, 407246 SI 407607 si declanseaza etapa de incadrare a planului pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 21, Timisoara, zilnic intre orele 10-11. Transmiterea in scris a comentariilor si sugestiilor se poate realiza la APM Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC- elaborarea primei versiuni - APM TIMISOARA - Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
HANES Maria, HANES Petrisor Daniel, PETCU Alina,PETCU Petrica Calin, TOMA Viana Camelia, TOMA Ana Olivia si SOCODOL Ioan anunta elaborarea primei versiuni pentru " PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE" pentru terenul situat in judetul Timis, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 404144, 404523, 407246 SI 407607 si declanseaza etapa de incadrare a planului pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 21, Timisoara, zilnic intre orele 10-11. Transmiterea in scris a comentariilor si sugestiilor se poate realiza la APM Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC- elaborarea primei versiuni - APM TIMISOARA - Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Feb 2024
HANES Maria, HANES Petrisor Daniel, PETCU Alina,PETCU Petrica Calin, TOMA Viana Camelia, TOMA Ana Olivia si SOCODOL Ioan anunta elaborarea primei versiuni pentru " PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE" pentru terenul situat in judetul Timis, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 404144, 404523, 407246 SI 407607 si declanseaza etapa de incadrare a planului pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 21, Timisoara, zilnic intre orele 10-11. Transmiterea in scris a comentariilor si sugestiilor se poate realiza la APM Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Bursa
Ghid de publicat anunturi in ziarul Bursa

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Bursa?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Bursa

Pentru a publica anunturi in ziarul Bursa va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Bursa. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Bursa de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Bursa

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Bursa este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Bursa pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Bursa vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Bursa si aparitia in ziarul Bursa

Dupa plata anuntului pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Bursa?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Bursa aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Bursa incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Bursa in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Bursa.

Cum confirm plata anunturi ziarul Bursa?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Bursa va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Bursa?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Bursa vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Bursa. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Bursa va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Bursa.

Anunturile pentru ziarul Bursa vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Bursa?

Plata anunturilor pentru ziarul Bursa se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Bursa le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Bursa cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Bursa in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Bursa.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Bursa sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Bursa"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Bursa" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Bursa"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Bursa pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Bursa pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Bursa pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Bursa la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Bursa la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Bursa. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Bursa

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Bursa este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Bursa pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Bursa va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Bursa si aparitia in ziarul Bursa

Dupa plata anuntului pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Bursa la rubrica DIVERSE

Anunturi Bursa Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Bursa DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Bursa CITATII

Anunturi Bursa Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Bursa OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Bursa Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Bursa PIERDERI

Anunturi Bursa Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Bursa Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Bursa LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Bursa?

Anunturi in ziarul Bursa se pot publica la urmatoarele categorii:
Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Bursa

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
23 Feb 2024
#boycotAustria