Publicare anunturi Bursa, ziar national, 0 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jul 2022
SC CONFORT URBAN SRL pentru MUNCIPIUL CONSTANTA, titular al proiectului: ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE-AMENAJARE PEISAGISTICA SI PARCAJE AFERENTE ZONEI TERENURILOR DE TENIS DIN CARTIERUL TOMIS NORD, ALEEA CAPIDAVA/ALEEA ARGES, MUNICIPIUL CONSTANTA ,anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE-AMENAJARE PEISAGISTICA SI PARCAJE AFERENTE ZONEI TERENURILOR DE TENIS DIN CARTIERUL TOMIS NORD, ALEEA CAPIDAVA/ALEEA ARGES, MUNICIPIUL CONSTANTA , propus a fi amplasat in CARTIERUL TOMIS NORD, ALEEA CAPIDAVA/ALEEA ARGES, MUNICIPIUL CONSTANTA. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Strada Unirii 23, in zilele de L-J, intre orele 09:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet (http://apmct.anpm.ro) Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jul 2022
COMUNA TOMESTI, personae fizice si juridice associate, titular al planului "Amenajamentul Silvic U.P.I Comuna Tomesti", amplasat in UAT Tomesti, Faget,si Ohaba Lunga, jud Timis, anunta publicul interest ca, in conformitate cu H.G. nr 1076/ 2004, art. 5(2) lit.b, planul se incadreaza in categoria planurilor si programelor care datorita posibilelor efecte afecteaza ariile de protectie speciala avifaunistica sau ariile speciale de conservare reglementate, necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluare adecvata. Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face in scris la sediul APM Timis, Bv Liviu Rebreanu, nr 18-18A, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jul 2022
SC VANELLI SRL titular al proiectului "Desfiintare C2, construire cladire cu functiune mixta de birouri si spatiu de depozitare si productie produs finit- produse farmaceutice (de uz uman si veterinar), reamenajare parcare, circulatii auto si pietonale " anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Iasi in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul sus mentionat propus a fi amplasat in satul Caprita de Letcani, comuna Letcani, str. Henri Conda nr.28, Nr. cad.60401,71/2/2/1,71/2/2/2,71/2/2/3,71/2/2/4,71/107/2, CF nr. 60401, 60419, 60420, 60421, 60422, 60402, judetul Iasi. Realizarea proiectului "Desfiintare C2, construire cladire cu functiune mixta de birouri si spatiu de depozitare si productie produs finit- produse farmaceutice (de uz uman si veterinar), reamenajare parcare, circulatii auto si pietonale " nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Iasi din municipiul Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, judetul Iasi, in zilele de luni-vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www. apmis.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jul 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare TUNAREANU VICTOR TUNAREANU VICTOR, titular al proiectului LUCRARI DE CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE ȘANTIER, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI / EVALUARII ADECVATE / EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrari de construire hala industriala, imprejmuire, organizare santier, propus a fi amplasat in Intrarea Luminii, nr. 9, oras Buftea, judet Ilfov. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov, Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-joi, intre orele 9:00-12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/ contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jul 2022
PRO ECO MILK COOPERATIVA AGRICOLA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentiei pentru Protectia Botosani, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul proiectul "INFIINTARE FERMA ZOOTEHNICA", in localitatea Aurel Vlaicu, comuna Avrameni, jud. Botosani. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani din mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani, in zilele de luni -vineri intre orele 08- 14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbt.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jul 2022
Davidescu Nicoleta Silvia, reprezentant al Art Infomark SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire atelier pentru extinderea activitatii Art Infomark SRL", propus a se realiza in jud. Dambovita, comuna Crevedia, sat Darza, str. Garii nr. 320 E. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul A.P.M Dambovita http://www.anpm.ro/web/apm-dambovita/anunturi-publice. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dambovita.

APM BUZAU. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 21 Jul 2022
PLATANUS ALBA SRL, TILIA DACICA SRL, EUCALYPTUS ALBA SRL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata a planului: "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata - UP I Tainita", amplasat in comunele Bozioru, Braesti, Gura Teghii, judetul Buzau. Motivele luarii deciziei sunt conforme cu HG nr. 1076/2004. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Buzau sau pe adresa de e-mail: office@apmbz.anpm.ro, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 21 Jul 2022
ANDY S PIZZA SRL, titular al activitatii "Restaurante" cod CAEN 5610 desfasurata in Bucuresti, sector 6, b-dul. G-ral Vasile Milea nr. 4F, informeaza ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul activitatii asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, 021/4306677, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00- 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 21 Jul 2022
SC ARNIA TOURISM SRL anunta depunerea cererii pentru emiterea Autorizatiei de mediu pentru obiectivul Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, avand ca obiect de activitate Hoteluri si alte facilitati de cazare similare - 5510 amplasat in Municipiul Iasi, Soseaua Arcu, Nr. 26, Parter, Judet Iasi Documentatia tehnica poate fi consultata la sediul firmei din Municipiul Iasi, Soseaua Arcu, Nr. 26, Parter, Judet Iasi, tel/fax: 0721 834 603 sau la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis. Eventualele observatii ale publicului referitoare la activitatea si amplasamentul obiectivului se vor transmite la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 21 Jul 2022
STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN, cu sediul in Comuna Valu lui Train, str. Calea Dobrogei nr.460, judetul Constanta, anunta intentia de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea cu codurile CAEN:0161 activitati auxiliare pentru productia vegetala,7219 cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie, desfasurate la sediul unitatii din Comuna Valu lui Traian, str. Calea Dobrogei nr.460, Judetul Constanta

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 21 Jul 2022
S.C. FANLIN RECYCLING S.R.L., cu sediul in Municipiul Lugoj , strada Timisorii , nr. 151 , judetul Timis anunta intentia de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea cu codurile CAEN : 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate, 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase, 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor, desfasurate la sediul societatii din Municipiul Lugoj , strada Timisorii , nr. 151 , judetul Timis

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 21 Jul 2022
S.C. DANY TRANS S.R.L." anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Construire hala P+1 E spatii servicii, cabina paza, acces auto, gard imprejmuire si bransamente utilitati" propus a fi amplasat in com. Ghiroda, str. Aeroport, CF 411209, nr. top. 411209, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A, jud. Timis si la adresa titularului din Timisoara, str. Romul Ladea, nr. 19 A, jud. Timis, in zilele de Iuni- joi intre orele 800 - 1630 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jul 2022
SC DEZMEMBRARI VIOLA, cu sediul in sat Modelu, com Modelu, str. Calarasilor nr 1B, judet Calarasi solicita autorizatie de mediu pentru obiectivul - Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor cod CAEN 3831 si Recuperarea materialelor reciclabile sortate cod CAEN 3832 amplasat in sat Modelu, com Modelu, str. Calarasilor nr 1B, judet Calarasi. Pentru informatii suplimentare propuneri si contestatii se va contacta Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi, soseaua Chiciu, nr. 2, Calarasi, cod 910005, E-mail:office@apmcl.anpm.ro, Tel/Fax.0242315035, 0242311926, Tel mobil: 0746248675 in termen de 10 de zile de la aparitia anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jul 2022
SC SMART NEW TENTS SRL anunta intentia de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatile cu cod CAEN : CAEN 5610 - Restaurante, CAEN 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, desfasurate la punctul de lucru din Calea Dorobantilor, nr. 96, Timisoara, judet Timis

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jul 2022
SC DOBROGEA PAN ALIMENT SRL TULCEA , cu sediul in Tulcea, Str. Garii, NR. 3-4, jud. Tulcea, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu.

Pierdut legitimatie Aeroportul International Henri Coanda. Anunt publicat prin www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jul 2022
Pierdut legitimatie Aeroportul International Henri Coanda Otopeni pe numele de Bogdan Predoi. O declar nula.

Depunerea solicitarii de obtinere a avizului de mediu. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jul 2022
SC CRISTAL ACTIVE HOME SRLavand sediul in Dobroiesti, str. Cuza Voda, nr. 42A, judetul Ilfov, titular al planului/ programului" PUZ- INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE" din AFUMATI, Tarla 92, Parcela 337/15, lot 12 nr. cad.59661 Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 13.00 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Depunerea solicitarii de obtinere a avizului de mediu. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jul 2022
Al Bouri Hani avand domiciliul in Dobroesti, str. Ciresului, nr. 60B, judetul Ilfov, titular al planului/ programului" PUZ- construire hale depozitare marfuri generale, servicii, comert si utilitati" din com AFUMATI, Tarla 102, Parcela 388/48, nr. cad.54722 Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 - 1300 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Depunerea solicitarii de obtinere a avizului de mediu. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jul 2022
Mircea Vasile avand domiciliul in Stefanestii de Jos, str. Dumbravei, nr. 9, judetul Ilfov, titular al planului/ programului"PUZ- INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE MARFURI GENERALE, SERVICII-COMERT" din com AFUMATI, Tarla 16, Parcela 65/1/24, Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 - 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jul 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. CN ADMINISTRATIA CANALAELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA MISU CIOC pentru C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA, titular al proiectului: "RETFHNOLOGIZARE ECLUZA NAVODARI IN VEDEREA CREȘTERII SIGURANTEI NAVIGATIEI", propus a fi amplasat in Orasul Navodari, Ecluza Navodari, Judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: "RETEHNOLOGIZARE ECLUZA NAVODARI IN VEDEREA CREȘTERII SIGURANTEI NAVIGATIEI", propus a fi amplasat in Orasul Navodari, Ecluza Navodari, Judelui Constanta, Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta din Municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, Judetul Constanta, in zilele de luni pana vineri intre orele 09.00-13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Constanta.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Bursa
Ghid de publicat anunturi in ziarul Bursa

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Bursa?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Bursa

Pentru a publica anunturi in ziarul Bursa va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Bursa. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Bursa de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Bursa

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Bursa este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Bursa pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Bursa vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Bursa si aparitia in ziarul Bursa

Dupa plata anuntului pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Bursa?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Bursa aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Bursa incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Bursa in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Bursa.

Cum confirm plata anunturi ziarul Bursa?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Bursa va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Bursa?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Bursa vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Bursa. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Bursa va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Bursa.

Anunturile pentru ziarul Bursa vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Bursa?

Plata anunturilor pentru ziarul Bursa se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Bursa le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Bursa cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Bursa in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Bursa.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Bursa sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0770.595.458.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Bursa"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Bursa" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0770.595.458 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Bursa"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Bursa pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Bursa pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Bursa pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Bursa la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Bursa la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Bursa. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Bursa

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Bursa este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Bursa pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Bursa va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Bursa si aparitia in ziarul Bursa

Dupa plata anuntului pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Bursa la rubrica DIVERSE

Anunturi Bursa Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Bursa DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Bursa CITATII

Anunturi Bursa Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Bursa OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Bursa Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Ziarul de Mediu SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Bursa PIERDERI

Anunturi Bursa Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Bursa Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Bursa LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Bursa?

Anunturi in ziarul Bursa se pot publica la urmatoarele categorii:
Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Bursa

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
17 Aug 2022