Publicare anunturi Bursa, ziar national, 0 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi® sau Ziarul Locuri de Munca (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Rosler Romania Titular Activitatii Tratarea

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Oct 2021
ROSLER ROMANIA SRL, titular al activitatii -Tratarea si acoperirea metalelor- cod CAEN 2561 si -Comert cu ridicata al produselor chimice- ,CAEN 2561 desfasurate in Ilfov, Otopeni, str. Avram Iancu, nr. 39- 43, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucuresti, sector 6, aleea Lacul Morii nr 1, intre orele 9:00- 13:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc de luni- vineri, la sediul APM Ilfov, timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului

Anunt Privind Elaborare Plan Urbanistic

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Oct 2021
Anunt privind elaborare plan urbanistic de detaliu (P.U.D.)conform legii 350/2001 si completarile ulterioare) in BUCURESTI, SECT.3, str.Nucului nr..35-37. S.C. HYATT DEVELOPMENT 2011 SRL aduce la cunostinta publicului inițierea P.U.D.BUCURESTI SECT.3, str.Nucului nr..35-37 cu functiunea parter comercial și locuinte colective 2S+P+7E conform certificatului de urbanism nr.1570 din 24.09.2019, si supune spre consultare aceasta documentatie de urbanism. Initiator, S.C.HYATT DEVELOPMENT 2011 SRL elaborator B.I.A. Konstantinos Sarantakos, documentatia poate fi consultata la Direcția de Urbanism Primaria sect.3 si la adresa Calea Dudesti, nr.191 Sect.3 incepand cu data de 02.03.2021 timp de 20 zile intre orele 10.00-17.00.

Brasov Anun Public Privind Depunerea Solicit

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Oct 2021
BRASOV. ANUNȚ PUBLIC Privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu SILNEF S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul DESFIINȚARE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE ȘI EDILITARE EXISTENTE C1, C2, C3, C7, C8, C9, C10, C11, C12, situat in cadrul Platformei Combinatului Chimic, identificat prin CF 104063, Făgăraș, Județul Brașov. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi, orele 8:00- 16:30 și vineri intre orele 8:00- 14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Brașov.

Constanta Anunt Public Privind Decizia

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Oct 2021
CONSTANTA. Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC ALO COMEXAL SRL SC ALO COMEXAL SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul:,,IMPADURIRE TEREN AGRICOL MASURA-8.1, ALO COMEXAL, JUD.CONSTANTA", propus a fi amplasat in jud.Constanta, UAT-Lumina, parcela-A902/3, parcela-A902/8, parcela-A889/118, parcela-A889/13/1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.Constanta din municipiul Constanta, str.Unirii nr.23, jud.Constanta, in zilele de luni pana vineri intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M.Constanta.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - ANPM BIHOR- ZIAR MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Oct 2021
Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, anunta publicul interesat despre decizia etapei de incadrare conform HG nr. 1076/ 2004, privind procedura evaluarii de mediu pentru planuri si programe: PUZ -"ELABORARE PUZ - EXTINDERE HALA PRODUCTIE ȘI DEPOZITARE", localitatea SALONTA, CALEA ARADULUI, DN79, nr. 140 C, judetul Bihor, titular CTPARK DELTA S.R.L., cu sediul in Sat Dragomiresti-Deal, Comuna Dragomiresti- Vale, TARLA 76- 78, CLADIREA B, PARTER, BIROOUL NR.4. judetul Ilfov - nu necesita evaluare de mediu, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

ANUNT PUBLIC ANPM IASI - www.anuntmediu.ro

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Oct 2021
RADUC MARIA, RADUC BOGDAN - IONUT, MIHAI IOANA - ANDREEA si MIHAI CEZAR-VASILE anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul -CONSTRUIRE DOUA ANEXE GOSPODARESTI ALE EXPLOATATIILOR AGRICOLE-, propus a fi amplasat in EXTRAVILAN COMUNA VICTORIA, JUD. IASI. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului- APM IASI din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43 si la domiciliul titularului din sat Breazu, Sos. Copoului nr. 291, com. Rediu, jud. Iasi, in zilele de luni - miercuri, intre orele 09.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM IASI din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43.

Informare Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Oct 2021
INFORMARE privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de gospodarire a apelor.
Aceasta informare este facuta de CIRCU GHEORGHE, cu domiciliul in comuna Giroc, sat Giroc, Judetul Timis str. Trandafirilor nr. 103 , telefon 0723336556 , ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT avizul de gospodarire a apelor pentru PUZ-ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - PARCELELE 406924, 407661, localitatea Giroc, judetul Timis.
Aceasta investitie este in etapa de proiectare. Ca rezultat al activitatii vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: ape uzate menajere, ce se vor evacua in reteaua de canalizare a localitatii Giroc.
Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugesti si recomandari se pot adresa solicitantului dupa data de 08.04.2021.

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Oct 2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru:proiectul-Demolare platforma tehnologica.C1. Abandoanare sonda.6007 propus a fi amplasat in:sat Calacea-comuna Ortisoara, identificat prin CF.nr.105972-Ortisoara, nr.top.105972, Jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la:sediul Agentiei pentru Protectia Mediului.Timis-Municipiul Timisoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud.Timis și la sediul titularului, municipiul Timisoara-str.Coriolan Brediceanu, nr.10C, jud.Timis, in zilele de luni-joi intre orele:8:00-16:30, vineri intre orele:8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.Timis.

Anunt Public procedura de autorizare - Iasi

Valabil in:
Anunt de Mediu Iasi
     Publicat in: 27 Oct 2021
Prin prezenta, S.C. VIVO STREET FOOD S.R.L., cu sediul social in municipiul Iasi str. Aurel Vlaicu, nr. 47, camera 1, tel. 0723587666, inregistrata la O.N.R.C. cu C.U.I. 32744904, nr. inreg. Reg. Com: J22/183/05.02.2014, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: cod CAEN 5610 - Restaurante, desfasurate in Municipiul Iasi, strada Moldovei, nr. 20, sector cadastral nr.34, jud. Iasi. Eventualele observatii ale publicului referitoare la activitatea si amplasamentul obiectivului, propuneri sau contestatii, se vor transmite la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Iasi, Calea Chisinaului, nr. 43, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt public la procedura autorizare. S.C. CAUSSADE SEMENCES EST EUROPA S.R.L.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Oct 2021
S.C. CAUSSADE SEMENCES EST EUROPA S.R.L. titular al Planului Urbanistic Zonal amplasat in Com.Nanov, jud.Teleorman, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea "P.U.Z. LUCRARI DE DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL ALCATUIT DIN HYPERMAKET, MAGAZINE DE RETAIL ȘI CONSTRUCTII ANEXE (container bufet imbiss si cort,post trafo,container de reciclare ambalaje,bazin de retentie, bazin de rezerva incendiu,copertine carucioare) cu regim de inaltime parter inalt sau parter si etaj 1, amenajarea de parcari supraterane, realizare cale de rulare incinta si trotuare, accese rutiere si pietonale, racorduri la drumurile publice, amenajarea incintei cu spatii verzi, mobilier urban, iluminat, amplasare mijloace publicitare, statii incarcare vehicule electrice, imprejmuire teren, realizare bransamente, organizare santier in incinta".Observatiile publicului se primesc in scris la sediul A.P.M.Teleorman, din mun.Alexandria, str.Dunarii, nr.1, de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14, in termen de 15 zile de la data aparitiei anuntului.

ANUNT PUBLIC. MC AUTO SERVICE SRL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Oct 2021
MC AUTO SERVICE SRL, titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea desfasurata in Bucuresti, sector 4, str. Cap. Grigore Marin nr. 15. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, tel: 0214306677, intre orele 9:00- 12:00. Eventuale observatii, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti, timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

Anunt nr.2. SC JUMBO EC.R SRL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Oct 2021
Anunt nr.2. SC JUMBO EC.R SRL, avand sediul social in:Mun.Bucuresti, Sect.3, Bdul.Theodor Pallady nr.51, CUI.18921652, inregistrata la:Registrul Comertului sub nr.J40/7122/2013, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a:Avizului Final pentru documentatia PUZ-Construire parc logistic-Hale depozitare, puturi forate, bazine vidanjabile, utilitati, imprejmuire, in jud.Ilfov, com.Glina, sat.Catelu, T10,P20,21,21/2,22,23, Numar cadastral.55997. Documentatia depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov, la data de:15.06.2021. Observatii/comentarii se primesc la Directia de Urbanism din cadrul:Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, sect.6, str.Ernest Juvara, nr.3-5 (tel.0212125693) in termen de:12.zile de la publicarea prezentului anunt.

​Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Oct 2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului). SC Sitka Developer SRL, Barta Peter Bela, Barta Andreea Ioana, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:-Construire aparare mal si debarcader, propus a fi amplasat in:Jud.Ilfov, com.Ciolpani, sat.Izvorani, T60,P519/26. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM.Ilfov, din:Bucuresti, sect.6, Aleea Lacul Morii nr.1, si la sediul titularului din:Ciolpani, str.Manastirii nr.108, jud.Ilfov Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.Ilfov.

anunt public mediu - Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Oct 2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare (S.C. SILICA RO S.R.L.) S.C. SILICA RO S.R.L., titular al proiectului CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE (PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE), COPERTINA, PLATFORME, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM PRAHOVA, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE (PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE), COPERTINA, PLATFORME, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER, propus a fi amplasat in Jud. Prahova, Com. Rafov, Sat Malaiesti, T-6, CC 13/ 140. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni- vineri, intre orele 9- 13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt Mediu Dambovita Potlogi Sediul Satul

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Oct 2021
ANUNT DE MEDIU- DAMBOVITA. S.C. HB POTLOGI S.R.L. cu sediul in satul Potlogi, comuna Potlogi, strada Constantin Brancoveanu, nr. 63A, judetul Dambovita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Realizare balastiera cu redarea terenului in circuitul agricol, Perimetrul Potlogi-Terasa, comuna Potlogi, judetul Dambovita, propus a fi amplasat in: comuna Potlogi, sat Potlogi, judetul Dambovita. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita, localitatea Targoviste, Str. Calea Ialomitei, nr .1, judetul Dambovita si la sediul S.C. HB POTLOGI S.R.L., satul Potlogi, comuna Potlogi, strada Constantin Brancoveanu, nr. 63A, judetul Dambovita, in zilele de luni - vineri, intre orele 09 - 16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita.

Anun Public Conformitate Prevederile Privind

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Oct 2021
ANUNȚ PUBLIC. in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 544/ 2001 privind accesul la informație, societatea/titular: SC Edilitar Salub Term SRL, sediu: Oraș Măcin, județ Tulcea, telefon/ fax: 0746.244.255, activitatea: colectare și epurare ape uzate, alte activități de curățenie; amplasare obiectiv: intravilan Oraș Măcin; ccopul activității: colectare și epurare ape uzate, alte activități de curățenie. Prezentarea activității: in intravilanul orașului Măcin, SC Edilitar Salub Term Srl se sedfășoară activitatea de colectare și epurare ape uzate cod CAEN 3700 precum și alte activități de curățenie conform cod CAEN 8129. Informații cu privire la măsurile de protecție a factorilor de mediu și despre eventualul impact asupra factorilor de mediu: activitatea desfășurată nu are impact asupra factorilor de mediu apă, aer, pămant, ANUNȚĂ publicul interesat asupra depunerii solicitării și documentației tehnice in vederea obținerii autorizației de mediu. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului generat de proiectul propus și observațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția mediului Tulcea, str. 14 Noiembrie nr.5, telefon 0240.510.622, fax 0240.510.621 de luni pană vineri intre orele 10.00- 14.00

Anunt Public Goldbach Design Build Avand

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Oct 2021
ANUNT PUBLIC OLT. S.C. GOLDBACH DESIGN & BUILD S.R.L., avand sediul in Intrarea Murmurului, nr.2-4, et.3, ap 3B, Sector 1, localitatea Bucuresti, Titular al planului/programului ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) AFERENT IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI -HYPERMARKET, GALERIE COMERCIALA ȘI ANEXE CONEXE-, localitatea Caracal, str Dragos-Voda, nr. 2D si 2E , judetul OLT, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul A.P.M. Olt, str. I. Morosanu, nr. 3, Slatina, judetul Olt, de luni pana vineri, intre orele 09.00 - 16.00. Observatii /comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Olt, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC privind decizia etapei de incadrare- Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Oct 2021
ANUNT PUBLIC privind decizia etapei de incadrare TAKE PROJECT SRL titular al proiectului -Organizare de santier; Construire imprejmuire provizorie proprietate conform HCL 393/2010- propus a fi amplasat in municipiul Timisoara, B-dul Take Ionescu nr. 46B, splaiul Protopop Meletie Draghici, identificat prin CF nr. 432250 nr. cad 432250, CF nr. 432251 nr. cad 432251, CF nr. 432252 nr. cad 432252, CF nr. 432253 nr. cad 432253, CF nr. 432328 nr. cad 432328, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul -Organizare de santier; Construire imprejmuire provizorie proprietate conform HCL 393/2010-, propus a fi amplasat in municipiul Timisoara, B-dul Take Ionescu nr. 46B, splaiul Protopop Meletie Draghici, identificat prin CF nr. 432250 nr. cad 432250, CF nr. 432251 nr. cad 432251, CF nr. 432252 nr. cad 432252, CF nr. 432253 nr. cad 432253, CF nr. 432328 nr. cad 432328, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni- joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/ - Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis.

Anunt mediu ANPM - Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Oct 2021
SC Civ Car Service SRL prin reprezentant legal, administrator Ivan Claudia, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " Amenajare spalatorie in spatiu existent" titular SC Civ Car Service SRL prin reprezentant legal, administrator Ivan Claudia. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul APM Dambovita: http://www.anpm.ro/ro/web/apm-dambovita/acord de mediu/anunturi publice. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Dambovita"

ANUNT PUBLIC DE MEDIU ANPM - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Oct 2021
C&D INFO CONSULT SRL, titulara al activitatii "Alte activitati de tiparire n.c.a."cod CAEN 1812, desfasurate in Bucuresti,sector 6,b-dul Timisoara nr. 92, cladirea C2, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, 0214306677, intre orele 9:00-12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Bursa
Ghid de publicat anunturi in ziarul Bursa

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Bursa?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Bursa

Pentru a publica anunturi in ziarul Bursa va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Bursa. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Bursa de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Bursa

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Bursa este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Bursa pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Bursa vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Bursa si aparitia in ziarul Bursa

Dupa plata anuntului pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Bursa?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Bursa aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Bursa incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Bursa in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Bursa.

Cum confirm plata anunturi ziarul Bursa?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Bursa va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Bursa?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Bursa vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Bursa. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Bursa va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Bursa.

Anunturile pentru ziarul Bursa vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Bursa?

Plata anunturilor pentru ziarul Bursa se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Bursa le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Bursa cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Bursa in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Bursa.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Bursa sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0721.213.403.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Bursa"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Bursa" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0721.213.403 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Bursa"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Bursa pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Bursa pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Bursa pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Bursa la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Bursa la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Bursa. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Bursa

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Bursa este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Bursa pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Bursa va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Bursa si aparitia in ziarul Bursa

Dupa plata anuntului pentru ziarul Bursa acesta va aparea in ziarul Bursa la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Bursa la rubrica DIVERSE

Anunturi Bursa Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Bursa DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Bursa CITATII

Anunturi Bursa Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Bursa OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Bursa Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Profesional Global Press SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2021. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Bursa PIERDERI

Anunturi Bursa Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Bursa Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Bursa LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Bursa?

Anunturi in ziarul Bursa se pot publica la urmatoarele categorii:
Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Bursa

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Bursa

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.